Welltec

Welltec

Sted: Lønningen, Bergen

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad eks mva:
51 millioner kroner

Bruttoareal: 3.565 kvm

Byggherre: Lønningsvegen 1 AS

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Arkitekt: OG Arkitekter

Rådgivere: RIB, Geo: Rambøll - RIV: GK Norge - RIE: Bergen Elteknikk - RIBr: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Sprengningsteknikk - Betong-
elementer, fasade: Egersund Betongelement - Betongelementer, bæresystem og dekker: Spenncon - Gulvstøp (epoksy): Betonggulv - Stålkonstruksjoner: BSI Service - Montasje av bet el: Myklebust - Taktekking, membran, blikk: Fløysand Tak - Glass- og alu.arbeider: John Holvik - Platekledning og alucobånd: Sognnes Bygg - Rekkverk: RindeRekon - Tømrer: T&T Bygg - Systemvegger: Innomhus - Maler og gulvlegger: Jan Kåre Andreassen - Parkett: Gulvspesialisten - Flislegger: Stor-Bergen Mur og Flis - Rørlegger: Hagenes - Elektro og SD-anlegg: Bergen Elteknikk - Ventilasjon: GK Norge - Branntetting: Bratex - Lås og beslag: Låsservice - Heis: Scan Heis - Porter: Crawford

Det nye kontor- og lager-/ verkstedsbygget Welltec har tatt i bruk på Lønningen er funksjonelt innvendig og stilig utvendig.

Sivilarkitekt Ulf Røstøen i OG Arkitekter forteller at man valgte polerte betongelementer i fasaden for å gi bygget et løft i forhold til andre næringsbygg på Lønningen.

– Vannet som ligger rett ved bygget skal bevares og derfor valgte vi en glassfasade vannet kan speile seg i. Rundt vannet skal det plantes lønnetrær. Dermed blir bygget liggende i et parklignende område.

Kabelgater i gulvet
Prosjektleder Steinar Floen i LAB Entreprenør forteller at bygget er 3.565 kvadratmeter og er ført opp i totalentreprise. Tiltakshaver er Lønningsvegen 1 AS. Entreprisekostnaden er 51 millioner kroner eks mva. byggestart var ved årsskiftet 2009/10. LAB ferdigstilte bygget 1. april i år. Noen ansatte i Welltec har tatt bygget i bruk. Fra mandag 9. mai er bygget i full drift. Da vil 50 personer ha sin arbeidsplass her.

Welltec skal vedlikeholde og klargjøre utstyr til bruk i oljebrønner i bygget. Mons Petter Hope i Welltec sier at kontordelen er på 1.400 kvadratmeter, mens lager- og verkstedsdelen er 2.100 kvadratmeter.

– Vi har to krangater med to en-tonns traverskraner i hver gate. I verkstedet ligger el, data og trykkluft i kabelgater i gulvet, dermed unngår vi ledninger på gulvet. All hydraulisk spillolje samles opp i et lukket system uten tilbakeslag. Dermed unngår vi damp fra hydraulikkolje i verkstedet. Både lager og verksted har seks meters takhøyde.

Betongelementer
Steinar Floen sier at tomten er cirka ti mål og flat.

– Vi har gravd ut cirka 20.000 kubikkmeter masser, hovedsakelig jord, fra tomten. Deretter fylte vi på med 42.000 kubikkmeter sprengstein og dypkomprimert. Vi vil samarbeide med Grønn etat i Bergen kommune om hvordan best ta vare på vannet og området rundt dette.

Bygget er tilnærmet rektangulært. Bærende konstruksjon er i søyler, hulldekker og fasadeelementer i betong. De lengste hulldekkene er 17,4 meter. De tyngste fasadeelementene veier 14 tonn. Taket er flatt, isolert og tekket.

Kontordelen har hvite polerte betongelementer, mens lager- og verkstedsdelen har mørkegrå polerte elementer. Veggene mot sør og vest har store glassfelt som er felt inni fasadene og som slipper lys inn i bygget. Gulvet i lager- og verkstedshallen har belegg av hvit epoksy, noe som gjør at skitt blir synlig og dermed fjernet. I kontorer og møterom er det eikeparkett på gulvene, systemvegger og systemhimlinger.

I kantinen er det vinylfliser på gulvet. På kjøkkenet er det sklisikkert belegg. På taket er det en takterrasse på 320 kvadratmeter.

Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. Alle vinduer er i aluminium. De slipte betongelementene har lang levetid og rengjøres enkelt. Bygget har universell utforming. Det er mulig å bygge ut senere. Det er 25 cm isolasjon i veggene og i snitt 35 cm i taket. Vinduene har en U-verdi på 1,1. i kontordelen er det balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Bygget har SD-anlegg. Brannsikring er ivaretatt med seksjonering og røykventilering.

Grunnforholdene har ifølge Steinar Floen vært den største utfordringen.

– De tilførte massene er dypkomprimert med 7.800 slag med et 20 tonns lodd fra 13 meters høyde i et rutemønster på 1,5 x 1,5 meter. Da aktiviteten var på topp var 25 personer med på byggingen. Bygget er ført opp uten fraværsskader.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter