Ill. LOF Arkitekter

Wegger & Kvalsvik bygger Sanden Brygge til 158 millioner

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS har fått i oppdrag av Fritzøe Eiendom AS å bygge byggetrinn 1 av Sanden brygge i Larvik.

Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise til en foreløpig verdi av 158 millioner kroner (inkl. mva.). I byggetrinn 1 inngår parkeringskjeller, to bygg med til sammen 35 leiligheter, samt etablering av ny kaifront. Prosjektet er tegnet av LOF Arkitekter AS.

- Vi er svært fornøyd med at Fritzøe Eiendom valgte oss som samarbeidspartner for dette prosjektet og vi har hatt en tett og god dialog over lang tid som til slutt resulterte i at prosjektet kunne realiseres og kontrakt inngås, sier daglig leder Britt Røed Lohne og avdelingsleder i Vestfold Tommy S. Pedersen i Wegger & Kvalsvik Entreprenør.

Grunnarbeidene er allerede i gang og prosjektet skal være ferdigstilt i løpet av oktober 2016.

- Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet som er etablert med Fritzøe Eiendom og øvrige aktører i prosjektet, sier de.