VVS Norge og Fagskolen Oslo skal løfte BIM-kompetansen

For å sikre at medlemsbedrifter er klare for å møte den nye hverdagen, inngår VVS Norge Akademiet og Fagskolen Oslo samarbeid om utdanningen «Den digitale fagarbeider».

- Det er viktig at våre rørleggerbedrifter er i stand til å møte fremtidens krav og forventninger, både på byggeplass og i kundemøter. Samtidig gir kompetanse et konkurransefortrinn i form av en trygghet og kvalitet for de tjenestene vi leverer til våre kunder, både i privatmarkedet og prosjektmarkedet. Vi valgte derfor tidlig å etablere et eget akademi for våre medlemsbedrifter, sier Lyna Tran, direktør for strategi og forretningsutvikling i VVS Norge i en pressemelding.

Digital kompetanse og spesielt BIM-kompetanse (Bygningsinformasjonsmodellering) er et fagområde hvor rørleggerbedrifter trenger å styrkes for fremtiden, skriver de. I tillegg trenger VVS Norge Akademiet et fleksibelt etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb.

«Den digitale fagarbeider» består av flere moduler som spenner fra grunnleggende digitale ferdigheter, via timelister og sjekklister, til VDC (Virtual Design and Construction) og BIM. Hver modul gir 2,5 studiepoeng.

Tilbudet er utviklet i samarbeid med bransjen og sikrer fagarbeidere nødvendig kompetanse i et høyteknologisk og digitalt arbeidsliv, står det i meldingen.