Fra mulighetsstudien om nytt akuttsykehus i Kristiansand. Illustrasjon: Ratio arkitekter

Vurderer nytt akuttbygg til to milliarder i Kristiansand

Kristiansand næringsselskap planlegger å bygge og leie ut et nytt akuttbygg til rundt to milliarder kroner til Sørlandet sykehus.

Det skriver Fædrelandsvennen i en artikkel på sine nettsider.

Kristiansand- ordfører Harald Furre og rådmann Ragnar Evensen skal ha fremmet forslaget det nye bygget for tillitsvalgte ved Sørlandet sykehus onsdag, kommer det frem i artikkelen.

Sørlandet sykehus skal tidligere hatt et håp om at et nytt akuttbygg til to milliarder kroner skulle kunne stå ferdig i 2025, men i 2018 ble det klart at sykehuset først må gjøre ferdig det vedtatte psykiatribygget, trolig i løpet av 2024/2025.

Kristiansand Næringsselskap AS har nå hyret Ratio arkitekter AS til å videreutvikle en mulighetsstudie som sykehuset selv har utført.

Da Furre og Olsen foreslo privat/offentlig finansiering, skal helse- og omsorgsminister Bent Høie ha grepet inn og informert om at det er Helse Sør-Øst som bestemmer rekkefølgen på store investeringer i regionen.

I langtidsplanene til Helse Sør-Øst er det investeringer i Oslo-området som er prioritert, men Furre og Evensen håper, ifølge Fædrelandsvennen, at de kan få opp et akuttbygg raskere med den foreslåtte løsningen.

– Vi har nå gått fra løse tanker, til konkret planlegging. En mulighetsstudie for helsehus er gjennomført, og vi ser stort potensial for samarbeid med sykehuset, sier Furre.