NRKs alternativ 1A viser en sirkulær organisering av NRK i form av atriumsbygg med åpning i midten. Det understrekes i forslaget at dette ikke er konkrete løsningsforslag, men heller karikerte bygningstypologier som gjør det mulig å utforske ulike utviklingsscenarier. Illustrasjon: Rodeo / Nordic

Vurderer disse alternativene for nytt NRK-hovedkontor

Plan- og bygningsetaten i Oslo har bestemt at det skal utredes to planalternativer for NRKs nye hovedkontor på Normannsløkka: NRKs alternativ 1 og etatens alternativ 2.