- Merkevaren Lyssand vil styrkes gjennom mer effektiv produksjon i Lenhovda/Vetlanda, og et dyktig salg- og administrasjonsapparat i Bergen, sier administrerende direktør Espen Hoff i Inwido.

Vurderer å flytte Lyssand-produksjonen til Sverige

Dør- og vindusprodusenten Inwido, som eier Lyssand Treindustri AS på Os, har informert de ansatte om at selskapet vurderer å flytte produksjonen fra Os til Lenhovda/Vetlanda i Sverige innen utgangen av 2014.

Salg og administrasjon opprettholdes, med kontorer sentralt i Bergen. Saken skal endelig styrebehandles i midten av februar.

- Inwidos ambisjon er å bli den sterkeste utfordreren i det norske dør- og vindusmarkedet gjennom å videreutvikle og styrke merkevarer som Lyssand, Diplomat og Frekhaug, heter det i melding fra selskapet.

- Merkevaren Lyssand vil styrkes gjennom mer effektiv produksjon i Lenhovda/Vetlanda, og et dyktig salg- og administrasjonsapparat i Bergen, sier administrerende direktør Espen Hoff i Inwido.

Hovedårsaken til flyttingen er sviktende lønnsomhet for Lyssand Treindustri AS.

- I tillegg opplever vi et marked i tilbakegang, samtidig som det preges av økt import og pressede marginer. Samlet sett begrenser dette vår mulighet til å utvikle og tilby Inwidos kunder nye, innovative og bærekraftige produkter, heter det i meldingen.

- Et av hovedgrepene i Inwidos strategi for å møte denne utfordringen er å effektivisere produksjonsstrukturen gjennom blant annet færre fabrikker og større grad av automatisert produksjon, sier Hoff.

- For å kunne produsere vinduer på en lønnsom måte og dermed langsiktig kunne sikre varemerkets posisjon i det norske markedet, så må kostnadene reduseres, skriver selskapet.

- På Vetlanda/Lenhovda har vi en moderne fabrikk som produserer samme produkter som vi gjør på Os i dag. Ved en eventuell flytting vil både ledetiden og kvaliteten opprettholdes, samtidig som lønnsomheten styrkes, sier Hoff.

- Det er beklagelig at vi må vurdere et slikt grep, og jeg føler med de ansatte som har fått den tunge beskjeden. Vi har allerede startet drøftelsesmøter med de tillitsvalgte, om blant annet om hvordan vi kan bistå medarbeiderne med å finne nytt arbeid dersom den endelige beslutningen blir å flytte produksjonen. I tillegg til de ansatte ble i dag Os kommune, fylkeskommunen og NAV orientert om situasjonen, sier Hoff.