Vøyen Hageby

På Vøyenenga i Bærum har Peab nå ferdigstilt 68 leiligheter og gjort grunnarbeidet for 29 rekkehus på det første av flere byggetrinn i feltutbyggingen Vøyen Hageby.

Fakta

Sted: Bærum

Prosjekttype: Leiligheter og rekkehus

BTA: 7.592 kvadratmeter

Byggherre: Vøyen Hageby Utbygging AS

Totalentreprenør: Peab

Totalentreprenør rekkehus: Tømrermester G. Sætheren

Kontraktssum: 124 millioner kroner eks. mva.

Byggherrerepresentant: Siv. ing. Terje Eknes

Arkitekt: HRTB

LARK: Feste Kapp

Rådgivere: RIE forprosjekt: Bjørn Jørgensen l RIBr: Brann- og Sikkerhetsrådgiving l RIAku: Brekke og Strand Akustikk l RIE: Effektiv Energi l RIvent: GK Inneklima l Miljø/forurenset grunn: Golder Associates l Utvendig VA og energi/RIV rør: Moe l RIB og RIG: Siv. Ing. Erling F. Johnsen l RI Vei: Rambøll

Underentreprenører og leverandører: Himlinger: Akustikk Innredning l Brannisolering: Albanor isolering l Elektro: Assemblin Elektro l Rør: Assemblin Rør l Gulvbelegg: Byggbelegg Elvestad l Maler: Dema Malermester l Lås og beslag: Dormakaba Norge l Gulvsparkling: Eurogulv l Gulvstøp: Fron Betong l Rekkverk: GBS Produkter l Ventilasjon: GK Inneklima l Taktekking: Icopal Tak l Isolasjon innblåsing: Isoenergi l Tømrer: LP Bygg l Mur: Mjøndalen Mur & Puss l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Heis: Orona Norway l Parkett: Parkett Partner l Badekabiner: Part l Kjerneboring: Proriv l Oppmåling: SDN Oppmåling l Peling: Seierstad Pelemaskiner l Kjøkken: Sigdal l Prefab: Spenncon l Infrastruktur og grunnarbeider: Topaas og Haug l Treelementer rekkehus: Sætheren Element

Prosjektet skiller seg litt ut på flere måter. Byggherre Vøyen Hageby Utbygging AS ved AS Naturbetong har nemlig valgt Mesterhus Hønefoss som entreprenør på selve rekkehusene, mens Peab på denne delen av prosjektet kun har laget bunnplata i betong.

- Det er litt spesielt, men samarbeidet mellom alle involverte parter fungerer veldig greit. Vi har hatt god dialog hele veien, sier produksjonsleder Morten Moen i Peab til Byggeindustrien.

354 boliger

Totalt er det hittil planlagt 354 boliger på den gamle gartneritomten. I første byggetrinn er det en boligblokk på fem etasjer samt 29 rekkehus fordelt på syv bygg.

Egentlig skulle en egen barnehage også vært en del av dette trinnet, men den kommer i det neste. Også der bygger Peab blokker og Mesterhus boligene, mens barnehagen bygges av en egen entreprenør. Dette trinnet tas sikte på å være ferdig neste sommer.

Byggetrinn tre fortsetter med samme aktører og vil inneholde forskjellige typer boliger samt næring. Byggetrinn fire er foreløpig det siste. I tillegg åpnes det for å utvide feltutbyggingen ytterligere, men dette er ennå ikke bestemt.

Bløt grunn og flomfare

Selve tomten ligger mellom Skuiveien og E16. Eksisterende E16 ligger faktisk nærmere enn den nye trasèen som Implenia og Isachsen nå bygger.

– Det er veldig bløtt her, så boligene er pelet til fjell. Massene er veldig bløte når du kommer litt ned. Grunnforholdene har også ført til at logistikk inne på byggeplassen har vært utfordrende. Vi har fylt på med en del steinmasser for å få et godt bærelag. Hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde vi stått med søle til langt opp over ørene, smiler Moen.

Området er også flomutsatt, og derfor har de ikke bygget noe under bakken i dette trinnet. Det har også ført til at Peab i samarbeid med Vegvesenet har bygget en flomrenne mot den nye motorveien.

Russervindu

Plasseringen nær denne motorveien har også ført til at kommunen i reguleringsbestemmelsene har lagt inn spesifikke krav til støyskjerming av leilighetene. En rekke vinduer mot E16 er utført som doble vinduer med mulighet for lufting uten å overskride de støykravene som er satt.

– Innkjøpslederen vår og vindus-
leverandøren Norgesvinduet lette lenge etter en god løsning, og fant noe som kalles russervindu, forteller Moen. Hemmeligheten med vinduene er at det legges en lydplate mellom to vinduer. Når man åpner den nederste vindusspalten i det ytterste vinduet og den øverste i det innerste fanger lydplaten, egentlig en himlingsplate, opp det meste av lyden.

Rett frem

Ellers betegner produksjonslederen byggene som et rett frem-boligprosjekt. Boligblokken er bygget av betongelementer i dekker og leilighetskiller, samt stålkonstruksjoner med søyler og dragere. Fasadene består av teglstein mot E 16, samt beiset trepanel og platekledning av fibersement. Balkonger har vekselvis rekkverk med glassbrystning og trespiler. Materialbruken varierer for å gi boligblokken et skiftende uttrykk som samspiller med uttrykket i rekkehusene.

Rekkehus-bebyggelsen har to hovedprinsipp: 4 hus har utsikt til gate og grøntområder og 3 hus har utsikt til park og boligtun. Rekkehusene er organisert slik at det er tre åpne drag i retning nord-syd for å kunne oppnå visuell kontakt mellom boligblokken og parke.

Estetisk helhet

Det er ingen tvil om at miksen i prosjekt er med på å gi Vøyen Hageby et eget særpreg, og nok også gjør at prosjektet appellerer til flere enn den godt voksne kjøper-
gruppen som ofte flytter inn i rene leilighetsprosjekt.

– Intensjonen har vært å skape en estetisk helhet, men samtidig individuell variasjon, forklarer arkitekt Harald Lone i HRTB til Byggeindustrien.

– Føringene ligger i volumoppbygging og innbyrdes forhold mellom de ulike boenhetene.

Boligblokken danner en ytre ramme mot det store landskapet og veianlegget E16, mens rekkehusene i mindre skala knytter seg til park og felles små uteområder. Byggetrinn 1 vil inngå i en større framtidig helhet, og legger således føringer for videre utvikling av området, legger han til.

Uteområdene gjør også sitt til at prosjektet lever opp til sitt hagebynavn.

Det bygges ut som en hageby bestående av en sentral felles park og grønne uteområder mellom bygningene. Lone forteller at det er lagt vekt på variert og frodig beplantning i tilknytning til boliger og grøntområder, og at den sentrale parken fungerer som fordrøyningsmagasin for overflatevann. Områdets barnehage ligger i direkte forbindelse med den sentrale parken.


Flere prosjekter