Vossabadet

Anders Sol¿st

Constructa Entreprenør har ført opp det rundt 4.000 kvadratmeter store Vossabadet på Voss, og HLM arkitektur har vært arkitekt for bygget.

Fakta

Sted: Voss

Prosjekttype: Badeanlegg

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 93 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 4.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Voss kommune

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Arkitekt: HLM arkitektur

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Prosjektleder for byggherre: WSP Norge

Totalrådgiver: Sweco Norge

Uavh kontroll på utf av RIB, bygningsfysikk og brann: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Stikning: Voss Oppmåling | Grunn-, utomhus- og betongarbeid: Åmodt Entreprenør | Prefab betongelementer: Nobi Voss | Stål: SL-Mekaniske | Glassfasade: John Holvik | Solavskjerming| Solskjermingsgruppen Hordaland | Ståltrapper og glassrekkeverk: Trakon Vest | Taktekking, membraner i vegger og klimaskille: Protan Entreprenør | Rør: Chr. M. Vestrheim | Elektro: Vangen Elektriske | Ventilasjon og automatikk: GK Inneklima | Bassenger: Pooltech | Vannrenseanlegg og vannsklie: BWT Birger Christensen | Garderober, billettsystem og stupebrett: Klubben | Gulvbelegg: Gulvbelegg & Tepper | Blikkenslager: Bergen Air | Brannisolering: Protectio | Heis: Scan Heis

Vossabadet ligger på Preste-gardsmoen nær Voss sentrum.

Bygget er resultat av en samspillskonkurranse der HLM arkitektur, Sweco Norge og Constructa Entreprenør gikk av med seieren.

Tomten er begrenset og bygget danner et rolig skille mellom gravplassen i vest og idrettsanlegget mot øst.

– Bassenghallen vender mot Vangsvatnet og ettermiddagssol mens fellesfunksjoner og en to etasjers foaje ligger som en tribune mot idrettsplassen. Bygget danner et naturlig skille mellom hvile og aktivitet med sine rolige horisontale former i termofuru og glass, sier Ragnvald Winjum i HLM arkitektur. Det er Marlies Lekven, Ragnvald Winjum og Gerry Sinclair i HLM arkitektur som har tegnet bygget.

Badedelen i anlegget inneholder et 25 meters basseng med seks baner, et universelt tilgjengelig opplæringsbasseng på 12,5 x 8,5 og et stupebasseng med stupetårn med stupebrett på en, tre og fem meter og en vannsklie (som starter på toppen av stupetårnet). Bassengene har overflate av PVC-duk.

I første etasje ligger også hovedinngang, resepsjon/kiosk, garderober (herrer, damer, familier og multifunksjons-handikappede) og badstue. I andre etasje er det tribune, sosial sone, lager, kontorer, førstehjelpsrom og garderober for ansatte. Kjelleren rommer rom for vannbehandling og tekniske rom.

Komplekst bæresystem

Prosjektleder Johannes Gullbrå i Constructa Entreprenør forteller at byggingen av Vossabadet har gått veldig bra.

– Det mest utfordrende i prosjektet var et komplekst bæresystem med mange ulike materialer. Tomten følger bygget og ligger tett opp til en kirkegård. Vi har hatt god dialog med kirken for i størst mulig grad unngå støy fra grunnarbeid og bygging under begravelser. Vi unngikk heldigvis flom under grunnarbeidene, da kunne byggegropen bli satt under vann, sier Gullbrå.

Anleggsleder Stian Alsaker i Constructa Entreprenør legger til at kort byggetid var krevende.

– Samspill med brukeravklaringer, prosjektering og utførelse er utført på 13 måneder. Under oppføringen hadde vi stort fokus på bygningsfysikk og strenge krav til lufttetthet og kvalitetssikring av membranarbeider og av dampsperre i yttervegg, sier Alsaker.

Fornøyd rådgiver

– Dette er et flerfaglig prosjekt som er gjennomført på rekordtid, og sammen med arkitekt og entreprenør, har vi kommet fram til et svært godt konsept, på en veldig liten tomt, forteller Elisabeth Baird i totalrådgiver Sweco.

Som tilbudsleder og Swecos kontraktsansvarlig hadde hun overordnet kontakt med kunden.

– Vi var den eneste gruppen som valgte å senke bygget ned i bakken. Det var en teknisk krevende løsning som arkitekten foreslo, men Swecos team løste det, sier hun.

Vakuumtak og termofuru

Tomten er på 1,8 mål og har sandgrunn. Bassengene ligger i en byggegrop som var på 4.000 kubikkmeter. Resten av bygget har gulv på grunn.

Bygget er tilnærmet rektangulært. Opp til kote 53 er kjelleren støpt vanntett for å sikre bygget mot flom. Bærende konstruksjon består av plasstøpt betong, betong-
elementer, stål og limtredragere. Det flate taket bæres av hulldekker som er isolert og tekket med en tett membran. Oppå membranen ligger et lag med folie som suges ned mot taket ved vind (vakuumtak). Fasadene er kledd med termofuru (varmebehandlet furu) og har langsgående glassfelt på byggets langsider.

Det er vinylbelegg og flis på gulv. I våtrom er det flis eller våtromspanel på veggene, mens det er gips i andre rom. I bassenghallen er det spaltepanel av furu på veger og i himling, som både er pent og har støydempende effekt. Det er asfaltmembran i veggene mellom våt og tørr sone. I tørre soner er det fast gips i himling eller rockfon himling.

Vossabadet er prosjektert og ført opp etter Tek10. Det er 250 mm isolasjon i yttervegger (pluss 50 mm på innsiden) og i snitt 300 mm isolasjon i taket. Trykktesting viser en luftveksling på 0,20 (kravet var 0,4). Termografering viser at bygget knapt har synlige lekkasjer. Det er solhindrende screens mot øst. Oppvarming skjer med radiatorer og vannbåren gulvvarme og er basert på fjernvarme. Ventilasjonsanleggene er balanserte. 60 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Arbeidene er utført uten fraværsskader.

Tiltakshaver er Voss kommune. Arbeidene skjedde i samspillsentreprise frem til byggestart, siden i totalentreprise. Vossabadet er på cirka 4.000 kvadratmeter og har en entreprisekostnad på 93 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i august 2016. Bygget ble fullført i begynnelsen av september i år.


Flere prosjekter