Volmax Ringsaker

Anleggsleder Andreas Haugsvær (t.v) og prosjektleder Henning Sørlie i Betonmast Innlandet, mener mye har gått på skinner under byggingen av storbilsenteret.

1. mars overleverte Betonmast Innlandet Volmax sitt nye storbilsenter i Ringsaker. – Det er et prosjekt hvor mye har gått på skinner, oppsummerer prosjektleder Henning Sørlie i Betonmast Innlandet. 

Fakta

Sted: Furnes i Ringsaker kommune

Prosjekttype: Storbilsenter med verkstedhaller for buss og lastebiler, samt kontorarealer. Bruttoareal: 4400 kvadratmeter

Totalentreprise eks. mva: 57 millioner kroner

Byggherre: Cognia Eiendom

Totalentreprenør: Betonmast Innlandet

Arkitekt: IT-tek

LARK: Bjørnstad Prosjektering

Rådgivere: RIB: Bjørnstad Prosjektering l RIenergi: Rejlers Norge l RIG: Løvlien Georåd l RIE, BIM-koordinator, RIA og RIV vent: Norconsult l RIVA: Arealtek l RIV rør: Exigo VVS l Rådgivere for byggherre: Cowi og IT-Tek

Underentreprenører og leverandører: Grave og utomhusarbeider: Emil Håberget l Elektro: Brumunddal Elektro l Rørlegger: Arve Hagen lVentilasjonsarbeider: Energima Ing. Oddbjørn Hagen l Stålkonstruksjoner: Armec l Blikkenslagerarbeider, sandwichvegger, bæretak: Berglund Stål og Blikk l Ståldører og branntetting: Firesafe l Foldevegger: Saxi Produkter l Glass- og aluminiumsarbeider: H-fasader GlassTeam l Kjøkken: HTH l Innvendige laminatdører: Nordic Door l Landmåling: Maskinstyring l Betonggulv og flytavretting: Tiller Vimek l Maler og byggtapetserer: Malermester Skancke lMetallarbeider og trapper: Ivar Bråthen Mekaniske l Mur- og flisarbeider: Espa Murmesterforretning l Prefab betongelementer: Opplandske Betongindustri l Porter: Port Innlandet l Skyvegrinder: Port-Service Øst l Solavskjerming: Vental Hunter Douglas Norge l Systemhimlinger og systemvegger: Tøftum Innredning l Tekkearbeider: Byggpartner l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Løfteplattform: Orona Norway l Lås og beslag: Arexa l Byggherreleveranser til verkstedhaller: Automateriell, Demanor, Holta Håland, Nedermann og NTT

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det nye storbilsenteret har et areal på cirka 4.400 kvadratmeter og huser ulike verkstedhaller for store lastebiler og busser, samt kundemottak og administrasjonsfløy. Volmax-anlegget ligger strategisk plassert langs E6 på Furnes, og har blant annet IKEA Ringsaker som nabo på motsatt side av den nye firefeltsveien gjennom Innlandet.

Byggherren Cognia Eiendom AS er en del av Cognia-konsernet, som ble en av landets største bil- og lastebilforhandlere da selskapene Bil-Service, Volmax, og bil-Spiten slo seg sammen i 2018. Bjørnstad Prosjektering AS har både vært rådgiver byggeteknikk for det nye storbilsenteret, og prosjektet er gjennomført i en totalentreprise av Betonmast Innlandet AS.

– Vi ble invitert med i konkurransen sammen med tre andre entreprenører. Etter noen forhandlingsrunder trakk vi det lengste strået og rett før jul i 2019 skrev vi under kontrakten som hadde en verdi på 57 millioner kroner eksklusive moms, opplyser prosjektleder Henning Sørlie i Betonmast Innlandet.

Utsatte byggestarten

Totalentreprenøren kunne startet arbeidene allerede i januar 2020, men valgte å utsette byggestarten med et par måneder for å unngå grunn- og betongarbeider i den kaldeste perioden. Prosjektleder Henning Sørlie og anleggsleder Andreas Haugsvær i Betonmast Innlandet, mener grepet med å flytte byggestarten fikk en positiv effekt på hele prosjekt-gjennomføringen.

– I kontrakten hadde vi tolv måneders byggetid. Vi hadde lite lyst til å starte å tine og opparbeide den 19 mål store tomta i januar, og valgte derfor å drøye igangsettelsen slik at byggestarten ble satt til 1. mars, og vi kunne gå i gang med betongarbeidene rundt påsketider i fjor. Det sparte vi både tid og penger på, forteller Haugsvær.

– Jeg har vært med på mange prosjekter der vi prosjekterer og bygger samtidig. I og med at vi utsatte oppstarten fikk vi en bra periode med prosjektering før byggestart og ikke minst fikk vi gjort veldig mye på innkjøp. Det var gunstig å gjøre innkjøp på vinteren og selvsagt var det en fordel at vi fikk gjort unna innkjøpene før pandemien kom 12. mars, tilføyer Sørlie.

Haugsvær mener ekstratiden totalentreprenøren fikk til planlegging i forkant av byggestarten også slo positivt ut på fremdriften og hvordan underentreprenørene opplevde å jobbe i prosjektet.

– Vi har ikke hatt et eneste særmøte med underentreprenører, og mange har uttrykt at det er den beste byggeplassen de har vært på på mange år. Det er fordi vi hadde en god fremdriftsplan, der underentreprenørene kunne gjøre jobben sin uten at neste aktør står og blåser deg i nakken, sier han.

Stål og sandwichelementer

Det nye storbilanlegget er bygget opp med stålkonstruksjon og sandwichelementer i yttervegger. Også innvendige skillevegger mellom verkstedhallene er bygget opp med sandwichelementer. Det er imidlertid en vegg som skiller seg ut.

– Vi måtte støpe en ti meter høy eksplosjonsvegg i betong som skiller verkstedhallen som kan ta imot lastebiler med gasstanker fra resten av anlegget. Tre meter av betongveggen ligger under bakken, opplyser Haugsvær.

Anleggsledere kan også fortelle at bygget har en 20 centimeter tykk gulvplate som er toppet med epoxy. Betonggulvet er dimensjonert for kjøretøy opptil 60 tonn.

På skinner

Andreas Haugsvær og Henning Sørlie mener Volmax Ringsaker har vært et prosjekt som i stor grad har gått på skinner, men de legger ikke skjul på at det har vært noen utfordringer knyttet til det omfattende tekniske anlegget som er levert i prosjektet. Ifølge totalentreprenøren har byggherren selv hatt ansvaret for innkjøp av teknisk utstyr til verkstedhallene, men Betonmast har hatt koordineringsansvaret for i alt seks leveranser med en totalverdi på rundt 20 millioner kroner.

– Det har vært krevende med en så stor leveranse som ikke var en del av totalentreprisen. Vi mener det hadde vært enklere om også verkstedutstyret hadde vært en del av vår planlegging og våre prosjekteringsmøter. Når det er sagt så kom i mål på en bra måte og vi har hatt et godt samarbeid med både byggherre og bruker, understreker Sørlie.

Prosjektlederen kommer også inn på de tre verkstedgravene i stål som ble produsert i Tyskland og transportert på trailer til Ringsaker.

– To av verkstedgravene var 32 meter lange og begge ble transportert som en stor del, forteller Sørlie.

Null fraværsskader

Haugsvær og Sørlie kan fornøyd konstatere at prosjektet er gjennomført uten fraværsskader, og de trekker også frem at prosjektet har scoret høyt på sorteringsgrad og mengde avfall.

– Vi oppnådde en sorteringsgrad på tilnærmet 90 prosent, og vi hadde knappe 14 kilo avfall per kvadratmeter, forteller Sørlie.

– På miljøsiden er det også verdt å nevne at vi har fyrt bygget med fjernvarme i gulvet som vi kunne sette på da vi hadde støpt dekke, avslutter Haugsvær.


Flere prosjekter