Voldsløkka is- og landhockeybane

Foto:Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, ByggeindustrienFoto: Tuva Skare, Byggeindustrien

Voldsløkka idrettspark på Sagene har fått Oslos første spesialtilpassede helårs anlegg for bandy og landhockey.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Idrettsanlegg med klubbhus

Bruttoareal: 1730 kvadratmeter

Byggherre: Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF

Totalentreprenør: Håndverkskompaniet

Kontraktsum eks. mva.: BT1: 47,1 mill. kroner,
BT2: 26,5 mill. kroner. Totalt: 73,6 mill. kroner

Arkitekt: ATP Arkitekter

Landskapsarkitekt: Rambøll

Rådgivere: RIB: Dr. techn. Olav Olsen l RIBr: ÅF Engineering l RIE: Billkvam & Fagerhaug l RIV: AJL

Underentreprenører og leverandører: Kunstgressbane: Bane og Entreprenørservice l Ventilasjon: Randem & Hubert l Elektro: Billkvam & Fagerhaug l Rørlegger: Total VVS l Betongarbeider: Submet l Brannisolering: RB Brannsikring l Taktekking og membranarbeider: HesselbergTak l Grunn- og utomhusarbeider. Arco Entreprenør l Malerarbeider: Trestandard Malermester l Paroc, TRP-tak og blikkenslager: Brødr. Iversby l Dører og vinduer: Sentrum Bygg l Lås/beslag: Certego l Stål: Hansen Sveis & Montering l l Glass-/aluminiumsarbeider: Glassteam l Himlinger: Bærum Byggmontering l Rullegitter: Olar Portconsult l Kjerneboring: Norprodukter Miljø l Fliser: BBM i Norge l Gulvbelegg: Kjærnsmo l Stikking: Geoplan 3D l Løfteplattform: TKS Heis l Adgangskontroll: Bravida l Kjøleanlegg: Eptec Energi l Byggevarer: Maxbo Proff

Baneanlegget er det første i sitt slag i Norge, og her skal det spilles land-hockey på kunstgress i sommerhalvåret, og bandy på kunstis om vinteren. Banen tilfredsstiller det internasjonale hockeyforbundets krav for at det kan avvikles nasjonale kamper og landskamper innen landhockey og bandy.

Til baneanlegget er det også bygget kjøleanlegg for kunstis med tilhørende tekniske rom og garasje for ismaskin. I tillegg består det av klubbhus for Sagene IF med garderober, sliperom,  kiosk, arrangementsrom, møterom og kontorer.

Voldsløkka is- og landhockeybane er bygget i to trinn og ble offisielt åpnet 31. mai i år. Selve baneflaten sto ferdig sommeren 2017, og løpet av det siste året er klubbhus og tribuneanlegg ferdigstilt. Det er Kultur og idrettsbygg Oslo KF (KID) som er byggherre, og totalentreprenør er Håndverks-kompaniet, som vant kontrakten gjennom to offentlige tilbuds-konkurranser. Atp Arkitekter har tegnet anlegget og også stått for rammesøknaden i samarbeid med entreprenøren.

– Det er første gang vi bygger en idrettsbane, og da er det ekstra morsomt at det er det aller første kombinasjonsanlegget i sitt slag med landhockey kunstgress og kunstisbane. Vi måtte jobbe endel med å finne teknisk løsning på hvordan vi skulle bygge opp banen, siden dette aldri har vært gjort før, sier prosjektleder og daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet.

Entreprenøren bygget Leirskallen Turnhall i 2016, og Varvin forteller at Voldsløkka-prosjektet dermed blir det andre idrettsanlegget de kan legge i porteføljen som er bygget for KID.

Grunnarbeider

Voldsløkka is- og landhockeybane er bygget på et gammelt baneanlegg, hvor det fra før var en dårlig vedlikeholdt fotballbane og gamle tribuner.

– Det var ganske greie grunnforhold, med noe fjell der hvor bygningene skulle oppføres. Vi støtte på noen gamle vannkummer, som vi måtte grave ut og fjerne. Det medførte blant annet at vi måtte grave i Stavangergata og stenge av en periode, men det gikk greit og førte ikke til forsinkelser, sier Varvin.

Konstruksjon og fasade

Selve bygningsmassen består av et langt bygg i to etasjer som består av en driftsdel og en klubbhusdel. Det er ingen indre sammenkobling mellom disse to.

De bærende veggene i driftsdelen har plasstøpte betongvegger med hulldekkelementer som etasjeskillere. Ytterveggene er isolert på utsiden og kledd med sibirsk lerk. Klubbhusdelen er bygget opp med stålkonstruksjoner og Paroc-elementer, med fasader i metall og glass.

Bygget er utformet som en paviljong i parken med enkle linjer og et beskjedent uttrykk slik at det underordner seg omgivelsene. Sokkelen på paviljongen, som inneholder garderober og lager, er utført som mur i betong, mens andre etasje med klubbrom, møte-rom, kontorer og servering, gis et lett og luftig uttrykk med utførelse i glass og aluminiumsplater i fasaden, heter det i beskrivelsen fra Atp arkitekter.

– Brukerne viktige

Anlegget er et helårsanlegg og vil styrke idrettstilbudet både i byen og i bydel Sagene. Her vil det bli plass til både bredde- og eliteidrett.

– Kultur og idrettsbygg er som byggherre opptatt av å utvikle bygg og anlegg i samarbeid med brukerne. Det nye klubbhuset til Sagene IF er bygget med funksjonalitet og fleksibilitet i utformingen, slik at det kan brukes til forskjellige formål. Anlegget legger til rette for både organisert og uorganisert aktivitet, uttalte direktør Eli Grimsby i KID, da anlegget ble innviet.

Fossilfri byggeplass

Oslo kommune og Kultur- og idrettsbygg stiller strenge miljøkrav i sine prosjekter, samt til bruk av lærlinger. Voldsløkka is- og landhockeybane er intet unntak.

– Byggherren har kjørt stramt regime på fossilfri byggeplass. Vi hadde en utfordring med å finne anleggsmaskiner som kunne gå på biodiesel, men det fikk vi løst. Maskinentreprenøren fikk til en avtale med leverandøren om å kjøre maskinene på biodiesel. Hvis det skulle oppstå skade på grunn av det, skulle importøren ta ansvaret. Dette har gått greit, sier Varvin.

Byggoppvarming har vært elektrisk og med bruk av biodiesel. Det har også vært brukt elektriske lifter.

– Vi har hatt flere lærlinger på prosjektet, både egne og hos underentreprenører. Totalt har vi hatt 8-10 lærlinger her i perioden, på flere fag, sier Varvin.

Energi, varme og ventilasjon

Oppvarming skjer via fjernvarme, og i byggets første etasje er det vannbåren gulvvarme. Andre etasje varmes opp av radiatorer. Kunstisproduksjonen genererer overskuddsvarme. Hele varmesystemet er koblet opp mot en veksler, slik at overskuddsenergien fra kjøleanlegget kan brukes til å varme opp vannet som gir oppvarming til bygget.

Området på Voldsløkka er en del av «Grønn rute», som er et turdrag som går gjennom byen fra øst til vest.

– En viktig del av prosjektet var å få koblet det på Grønn rute, og det har vi gjort ved å etablere en grusvei ned mot Stavangergata. Vi valgte derfor å bruke samme landskapsarkitekt som på Oslo Skatehall for å få et helhetlig utomhusanlegg, siden skatehallen er nærmeste nabo i vest, sier Varvin.

Godt samarbeid

Både anleggsleder Vegard Honstad og prosjektlederen er veldig tilfreds med samarbeidet med byggherre og underentreprenører. – Byggherren har stor fagkompetanse på det de driver med, og det er en ryddig oppdragsgiver. Vi håper på å komme i posisjon til flere oppdrag, avslutter Varvin.


Flere prosjekter