Volda ungdomsskule

Steinar Kilen har vært prosjektleder for byggherre Volda kommune siste året.Foto: Åsen & ØvrelidFoto: Åsen & ØvrelidFoto: Åsen & ØvrelidFoto: Åsen & ØvrelidFoto: Åsen & Øvrelid
HLMark

HLMark

ÅsenØvrelidNordvest

ÅsenØvrelidNordvest

Swecologo

Swecologo

HugBetong

HugBetong

Øvrebø

Øvrebø

VestRørteknikk

VestRørteknikk

GKlogo

GKlogo

Protanlogo

Protanlogo

Spenncon

Spenncon

Parkettgruppen

Parkettgruppen

Grandelogo

Grandelogo

Åsen & Øvrelid har bygget ny ungdomsskole for byggherre Volda kommune, dimensjonert for 360 elever. Skolen har et samlet areal på 5.200 kvadratmeter og en budsjettramme på 170 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Fakta

Sted: Volda

Prosjekttype: Ungdomsskole

Byggherre: Volda kommune

Totalentreprenør: Åsen & Øvrelid

Arkitekt: HLM Arkitektur

LARK: Smedsvig Landskap

Areal: 5.200 kvadratmeter

Prosjektkostnad: 170 mill. kr. eks. mva. (budsjettramme)

Rådgivende ingeniører: RIE, RIV, RIen, RIbfy, RIA, RIB, RIVA: Sweco l RIGeo: Sunnfjord Geoconsulting.

Underentreprenører og leverandører: Tømrer- og betongarbeid, montering: Åsen & Øvrelid l Ventilasjon og automasjon: GK Norge l Elektroarbeid, brannalarm og adgangskontroll: Eid Elektro l Rørleggerarbeid og sprinkler: Vest Rørteknikk l Betong-arbeider: HUG Betong l Taktekker: Protan Entreprenør l Lås/beslag: Låssenteret Ulsteinvik l Kjøkken og fast inventar: HTH l Blikkenslager: Førde Metallprodukt l Industriparkett: Parkettgruppen l Malararbeid og gulvlegging: Øvrebø Fargehandel l Slipte betonggulv: Grindtech l Heis: Heisplan lTakelementer: Lett-tak lElementvegger: ARE Treindustrier l Aluminiumsfasader og dører utvendig: H-fasader l Trapper/rekkverk: Hornnes Agenturer l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Dører: Daloc l Grunnarbeid: Volda Maskin l Sanering: AF Decom l Løst inventar: Grande Interiør l Lydanlegg: Lindbak l Skjermer: Atea l Stål: Alsaker Stål lFerdigbetong: Unico l Hulldekker: Spenncon l Solblender: Vental l Finértak: Moelven l Kraning: Sunnmøre Kranservice l Utomhus: Anleggsgartner Sandal

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Den gamle ungdomskolen fra 1960 vegg i vegg har vært i bruk i anleggsperioden. Tiden frem til skolestart i høst skal brukes på uteområder og til å flytte skolen over i det nye bygget. Så skal resten av den gamle bygningsmassen saneres. En større bygningsmasse inkludert gymsal ble sanert, og skoleplass og parkeringsplass måtte vike for det nye bygget. Elevene i den nye skolen skal ha kroppsøvingsundervisning i Volda Campus Arena et par hundre meter ovenfor. På tomten der den gamle skolen står i dag blir det parkering og et stort parkanlegg med utstyr for et bredt spekter av aktivitet. Her blir trampoliner, hinderløype, parkour, treningsapparat, bordtennis og baner for volleyball, basket og fotball. Ifølge prosjektleder Steinar Kilen i Volda kommune er det søkt spillemidler til aktivitetsparken som nærmiljøanlegg.

I samme nabolag, på nabotomten til Volda Campus Arena, er kommunen i ferd med å bygge ny svømmehall som skal være ferdig mot slutten av 2024. Til skolestart i 2017 stod barneskolen Øyra klar til bruk. Skoleområdet er med andre ord i ferd med å bli kraftig oppgradert og modernisert. Innenfor en radius på noen hundre meter rundt Høgskulen i Volda er det siste årene bygget for milliarder av kroner. Og det er fortsatt høy byggeaktivitet i området.

Gleder seg stort

– Vi er spent på å ta skolen i bruk. Vi føler vi får en bra skole som forhåpentligvis er stor nok. Det er veldig gode fasiliteter og fin estetikk. Det blir en helt ny hverdag for elever og ansatte. Alt er bare positivitet. Alle gleder seg stort til å ta skolen i bruk, sier Kilen. Han har ledet prosjektet for byggherre siste året, etter at den opprinnelige prosjektlederen Siri Birkeland Solheim gikk ut i foreldrepermisjon.

– Plan 1 er en halv underetasje med en del spesielle lærings-areal for sløyd, keramikk, tekstil og tegning. Her er et auditorium, og egne rom for valgfag og arbeidslivs-erfaring. Her er lager, teknisk rom og areal for renhold. Plan 2 inneholder aula med amfi, vrimleareal, bibliotek, musikkrom, naturfagrom for biologi, kjemi og fysikk, to skolekjøkken og kontor for miljøtjenester, rådgiver, helsesykepleier og miljøarbeider. Dette miljøet blir adskilt med egen inngang. På plan 2 er også elevkantine, og egen fløy med arbeidsplasser og sosialt rom for lærerne. Plan 3 er hovedsakelig vanlige klasserom. Det er til sammen 14 klasserom der 12 har plass til 25 elever og to har plass til 30 elever. I tillegg er her en avdeling for tilpasset opplæring. Vi har fokus på inkludering, og har plassert denne avdelingen oppe sammen med klasserommene.

Samspillsentreprise

Torjus Nordheim er prosjektleder for Åsen & Øvrelid på prosjektet. Selv om entreprenøren nå også har avdelinger i Møre og Romsdal, nærmere bestemt Ålesund og Molde, er det Sunnfjord-delen av Åsen & Øvrelid, med base i Førde, som har bygget Volda ungdomsskule.

– Vi rev de gamle byggene på området sommeren 2021 og begynte byggingen i oktober samme år. Det har vært noen forsinkelser på kritiske leveranser, men i det store og hele har byggingen gått greit. Vi skulle være ferdig innvendig 1. april, men fikk utsatt til slutten av april for tekniske leveranser, sier Nordheim.

Skolen er bygget i samspills-entreprise, det vil si at anbudet ble gitt av en gruppering der totalentreprenøren inngikk kontrakter med totalunderentreprenører. I grupperingen Teamtek med ansvar for tekniske fag inngår GK Norge (ventilasjon og automasjon), Eid Elektro (elektroarbeid) og Vest Rørteknikk (rørlegger). HLM Arkitektur har ansvaret for arkitekturen på bygget som blant annet utmerker seg med takkonstruksjonen som symboliserer Sunnmørsalpene. Inne i aulaen finner man fjellformasjonen igjen i form av bølgede finérplater i taket.

Utviklet digitalt

Nordheim sier den største utfordringen med prosjektet var korona og krigen i Ukraina som har ført til leveringsforsinkelser.

– Korona skapte utfordringer både i prosjektfasen og i mannskapsfasen. Hele prosjektet er utviklet digitalt, vi hadde ikke et eneste fysisk møte. Representanter for alle aktørene satt på hver sin PC i digitalmøter. I selve driftsfasen var tilgang på mannskaper en utfordring. Mange av de utenlandske arbeiderne forlot landet i forbindelse med nedstengningen, og mange av dem kom ikke tilbake.

– Å bygge ved siden av en skole i full drift har gått greit. Vi har hatt jevnlige møter og holdt skolen informert hele veien.

Da vi var og så på den nye skolen, var det problemer med leveringen av laminat til fronter på garderobeskap. Overleveringen var bestemt til slutten av mai. Uteområdene skal være ferdig i november.

Entreprenøren har hatt med seg tømrere fra Sunnfjord.

– Vi har hatt en stabil gjeng på 10-12 stykker, pluss noe innleie. På det meste har vi vært rett over 20 stykker i egenregi, og rundt 40 alle fag inkludert.

Det er den første skolen Nordheim har vært prosjektleder for. Han er fornøyd med resultatet.

– Det blir en veldig bra og funksjonell skole.

Plasstøpt betong, stål og hulldekker

Bærende konstruksjoner er en kombinasjon av plasstøpt betong og stål, med hulldekker som etasjeskiller. I vestibyle og vrimleareal er det slipt betong på gulv. Det er en inneskoskole, der elevene tar av seg utesko når de går inn i klasserommene. På klasserom er det linoleum på gulv. På våtrom er det vanlig vinyl, mens det på teknisk rom er epoxy. Materialer på veggene er en kombinasjon av støypte flater og gips. Det er robustgips på utsatte steder. Blant tiltakene for å dempe lyd er perforerte gips- og finérplater på veggene i vestibylen. I himlinger er det en blanding av finér, Troldtekt treullpanel og vanlig systemhimling.

Utvendige fasadematerialer er behandlet værbestandig trekledning, Steni-plater og med cembritplater på bakkeplan.

Energiformen er luft-til-vann varmepumpe med vannbåren gulvvarme i hele bygget. Varmepumpen er reversibel, slik at den kan brukes til kjøling om sommeren.

– Kuldemedium er propan, R290, det mest brukte naturlige kuldemediet de siste årene. El-kjelen tar av seg varmebehovet når varmepumpen står i kjølemodus, i tillegg vil den fungere som spisslast de kaldeste dagene i året. Det sikrer et veldig energieffektivt bygg.

170 millioner kroner

Ifølge Kilen er kontraktssummen for totalentreprisen 132 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. I tillegg har kommunen noen egne ansvarsområder som innkjøp av løst inventar, spesialutrustning, omlegging fiber, WiFi, inntak strøm og noe utomhusarbeid med eksempelvis graving for strømtilførsel. Kilen forklarer at det er inngått to kontrakter, først for samspillsfasen og så for selve utbyggingen etter at det ble bestemt at Åsen & Øvrelid vant anbudet. Tilbudet som vant var rundt 30 millioner billigere enn nummer to, ifølge Kilen.

– Den første kontrakten for samspillsfasen ble signert mars 2021, den endelige kontrakten for prosjektet ble signert i august 2021. Skolen har i dag 327 elever, men er dimensjonert for 360. Så her er plass til å vokse. Det er hektisk, men utrolig kjekt å være med på noe slikt, det er ikke hvert år vi bygger skole i Volda, sier Kilen. Bergenseren med bakgrunn fra rørleggerfaget har bodd i Volda i åtte år. Han forteller at den eldste av barna begynner på skole til høsten. Med ny barneskole og nå også ny ungdomsskole er den oppvoksende generasjon i Volda sikret det beste av fasiliteter.

– God prosess
– Dette har vært en meget god prosess fra oppstart konkurranse til nesten ferdig skoleanlegg. Det arkitektoniske hovedgrepet er tydelig. Bygningen er kompakt organisert samtidig som den er luftig, åpen og nedskalert mot sine omgivelser. Skolen har et tydelig formspråk der «Trekronen» kneiser modig, kompetent og stolt mot sentrum og fjorden, heter det i en kommentar fra prosjektansvarlig Marlies Lekven som var med fra oppstart av konkurransen til ferdig bygg, og Ana-Maria Pop som har fulgt opp prosjektet fra forprosjekt, i HLM arkitektur. De forteller om et nært og tett samarbeid med entreprenør Åsen og Øvrelid.


Flere prosjekter