Vognhaller og servicebygg, Bybanen Utbygging

Stoltzlogo

Stoltzlogo

Strutek

Strutek

Giertsentunnel

Giertsentunnel

BergenRørteknikk

BergenRørteknikk

Prestegård

Prestegård

BrannSprinklerteknikk

BrannSprinklerteknikk

RTorgersen

RTorgersen

Oneco

Oneco

Sælen

Sælen

Protanlogo

Protanlogo

Hansmark

Hansmark

I Fyllingsdalen i Bergen har Stoltz Entreprenør ført opp et servicebygg og innredet to fjellhaller for Bybanen Utbygging.

Fakta

Sted: Fyllingsdalen

Prosjekttype: Nybygg, fjellhaller og servicebygg

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 127 millioner kroner

Bruttoareal: 8.400 kvadratmeter

Byggherre: Vestland fylkeskommune

Oppdragsgiver: Bybanen Utbygging

Hovedentreprenør: Stoltz Entreprenør

Prosjektgruppeledelse: Sweco

Rådgivere: RIB: Strutek (tidligere Siv. ing. Tran) l BIM og ITB koordinator: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling og grunnarbeider: Sartor Drange l Tunnelduk: W Giertsen Tunnel l Anleggsgartner: Jans Hageservice l Betongarbeid: Stoltz Entreprenør l Forskaling: Hansmark l Stål- og smedarbeid: Johs Sælen l Taktekking: Protan Entreprenør l Alu/glass fasade: Fasader og Glass l Solavskjerming: Vental l Dører: Neumann Bygg l Blikkenslager: Blikkenslager Øen l Opphengsystem: Øglen l Tømrer: Åsane Byggmesterforretning l Fast innredning: Torsvik Innredning l Maler og epoksy: Malermester BA Urdal l Flislegger: Bergen Mur & Puss l Rørlegger: Bergen Rørteknikk l Elektro: M Prestegård l Ventilasjon: R Torgersen, Provent l Gulvvarme: LK-System l Automasjon: OneCo Vest l Sprinkler: Brann og sprinklerteknikk l Lås og beslag: LockIt l Porter: Portmakeren l Tunneldriving: Marti

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Vestland fylkeskommune, mens oppdragsgiver er Bybanen Utbygging. Stoltz Entreprenør har utført arbeidet i en generalentreprise med en del egenprosjektering. Sweco har vært både arkitekt og rådgiver.

De to fjellhallene er 250 meter lange, 15 meter brede og sju meter høye. Servicebygget er på 900 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på cirka 127 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i august 2020, og prosjektet ble overlevert i april i år.

Liten riggplass

Prosjektleder Harald Sundnes i Stoltz Entreprenør forteller at liten riggplass gjorde at logistikken var en utfordring.

– Vi bygde servicebygg og innredet vognhaller samtidig og hadde tre kraner, gravemaskin, betongbil og betongpumpe på utsiden samtidig, sier Sundnes.

Han sier at prosjektering er modellbasert og at det var plassert BIM-stasjoner i lokalene.

Løftet hverandre

Dette er ifølge Sundnes det første tunnelprosjektet i Stoltz Entreprenør.

– Vi gikk inn i noe nytt, og måtte angripe tingene riktig, noe som har gått greit. Vestland fylkeskommune har vært en ordentlig, redelig og profesjonell byggherre. De har satt store krav, noe vi setter pris på, vært tydelige på hva de vil og vært løsningsorientert. Det har vært god tillit mellom byggherre og entreprenør. Det har også vært godt samarbeid mellom oss og underentreprenører og mellom de ulike underentreprenørene. Folk har sagt at de har trivdes. Sammen har alle løftet hverandre og bidratt til en flott leveranse. Det er ikke alltid det går så optimalt. Dette har vært et kjekt prosjekt, sier Sundnes.

Vognhaller

Vognhallene skal i hovedsak brukes til parkering av vognsett. Med tre skinnesett i hver av de to hallene kan totalt 18 vognsett stå her samtidig. Enklere service kan også utføres.

Hallene ligger rett nord for Fyllingsdalstunnelens vestre munning. Det går en tunnel fra hovedtunnelen som så splitter seg i to 250 meter lange tunneler/vognhaller. Hallene er med 15 meter bredere enn vanlige bybanetunneler. Det er tre tverrslagstunneler mellom vognhallene. Det er Marti som har drevet Fyllingsdalstunnelen og vognhallene. Vassbakk & Stol har utført grunnarbeid i hallene i en sideentreprise til Stoltz Entreprenørs entreprise.

Sundnes sier at entreprenøren har vært heldig med fjellkvaliteten.

– Det var råtefjell noen få plasser, og der er det injisert og boltet. Området er radonutsatt, og det er derfor tetting i topp, vegger og bunn, sier Sundnes.

Totalt er det sprengt ut drøyt 25.000 kubikkmeter faste masser fra hallene.

Dekkene i hallene er asfaltert. Hallene har elektro, sprinkling (våtslukkeanlegg med tørrslukking i dysene), ventilasjon og røykventilasjon.

Servicebygg

Servicebygget skal brukes av de som drifter parkeringen av vognsett. Bygget er svakt buet og ligger på tvers av hallene langs fjellet.

Bærende konstruksjon består i stor grad av plasstøpt betong. Taket består av plasstøpt betong og har dekke av sedumplanter. Fasadene er av betong kledd med trespiler, fasadeplater av aluminium og glass. Et frembygg med glass i fasadene har bærekonstruksjon av stålsøyler og ståldragere og hulldekker i taket.

Gulvene har fliser eller epoksybelegg. Bygget har faste vegger av betong og tømmer. Noen vegger har spilekledning. Det er spilehimling i de fleste rommene og systemhimling i herre- og damegarderobe.

Ytterveggene har 250 millimeter isolasjon. Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 0,7. Trykktesting viste en luftveksling bedre enn kravet.

Utenfor bygget er det parkering og beplantning.

– Stoltz Entreprenør er miljøfyrtårnsertifisert og hadde sin egen miljøoppfølgingsplan i dette prosjektet og vi fikk full score. Vi brukte kun maskiner som gikk på elektrisitet eller biodiesel i all aktivitet inne på området. Vi har lagt ned mye arbeid i å gjennomføre prosjektet som et miljøprosjekt. Det var forurensing i grunnene der servicebygget står. Vi masseutskiftet en meter ned for å være sikre på at vi hadde fått bort all forurenset masse, sier Sundnes.

Da aktiviteten var på topp, hadde Stoltz Entreprenør 20 og underentreprenører 40 personer på prosjektet, medregnet administrasjon. Det var èn skade med fravær i prosjektet.

250.000 kubikkmeter per time

Både vognhaller og servicebygg er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme i garderobene og radiatorer ellers og er basert på elkjel og varmegjenvinning fra ventilasjon. Fjernvarme skal seinere ta over fra elkjel.

Det er et ventilasjonsaggregat i servicebygget og et i hver av vognhallene. Ventilasjon er balansert og har avfuktning. Et eget røykventilasjonsanlegg har kapasitet på 250.000 kubikkmeter per time. Anlegget kan ha både under- og overtrykk, og har porter som åpner og lukker seg automatisk. Både vognhaller og servicebygg er fullsprinklet.


Flere prosjekter