Administrerende direktør i VKE, Thor Lexow.

VKE slutter seg til bransjeavtale

VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi) blir med som partner med de nye justeringene av Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA, VVS og kulde 2020.

Det skriver avtalepartene NRF (Norske Rørgrossisters Forening), VVP (VA og VVS Produsentene), VKE og Rørentreprenørene Norge i en pressemelding mandag.

I VA og VVS-området har partene helt siden 1970-tallet hatt felles salgs- og leveringsbetingelser som regulerer handelen mellom dem. Nå er VKE blitt med i fellesskapet mellom grossistene, produsentene og entreprenørene på rørsiden.

– Vi mener denne avtalen vil bidra til mer balanserte kontrakter som igjen vil skape forutsigbarhet og redusere konflikter, sier Thor E. Lexow, administrerende direktør i VKE.

For fire år siden ble avtalen revidert, og nå er partene enige om mindre endringer, skriver partene i pressemeldingen.

– Den største endringen er at VKE har sluttet seg til avtalen. Når flere blir med bidrar det til at avtalen står sterkere, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

– Vi er glade for at flere ønsker å slutte seg til avtalen. Nå oppfordrer vi partene i verdikjeden om å respektere FL-VA/VVS/Kulde 2020, og ikke ødelegger resultatet av forhandlingene gjennom egne tillegg og unntak, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VVP.

– Det kan være utfordrende å oppnå et godt og balansert avtaleverk på tvers av alle leddene i en bransje slik vi har klart, derfor er denne avtalen ganske unik i sitt slag. Det understreker avtalens styrke at VKE nå ønsker å tre inn i avtalen og veldig hyggelig at de vil være med på å berike og bære avtaleverket videre, sier Terje Røising, daglig leder i NRF.

Avtalen omfatter åtte etikkregler, og disse har, ifølge pressemeldingen, også fått en forsiktig oppgradering. I formålet med etikkreglene er det lagt til et nytt avsnitt for å bidra til en bærekraftig utvikling.

De fire partene har først og fremst foretatt noen redaksjonelle endringer, i tillegg gjøres avtalen digital, heter det i meldingen.