Visund

Foto: Åsmund Vereide SjursenFoto: Åsmund Vereide SjursenVeidekke f.v.: Asbjørn Ruud, Torstein Hoff Lund, Bjarte Hårklau, Geir Morten Norvik, Bjørn Tore Rognstad og Forsvarbfygg f.v.: Arild Lunde, Thomas Ogne, Svein Olav Skaar, Mariann Davidsen, Flo Jørn Arnesen, Forsvarsbygg Linda Løtvedt Aas og byggherreombud Eystein Eide. Foto: Åsmund Vereide SjursenFoto: Åsmund Vereide SjursenFoto: Åsmund Vereide SjursenFoto: Åsmund Vereide SjursenFoto: Åsmund Vereide SjursenFoto: Åsmund Vereide Sjursen

På marinebasen Haakonsvern i Bergen har Veidekke Entreprenør ført opp et kontorbygg for Forsvarsbygg. Bygget skal benyttes av Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO).

Fakta

Sted: Haakonsvern, Bergen
Prosjekttype: Kontorbygg med passivhusstandard
Totalkostnad eks mva:
108 millioner kroner
Bruttoareal: 2.200 kvm
Tiltakshaver: Forsvarsbygg Utvikling
Totalentreprenør:
Veidekke Entreprenør
Arkitekt forprosjekt: Link Arkitektur
Arkitekt: ABO Plan & Arkitektur

Byggherreombud: Multiconsult

Rådgivere: RIB: Node Rådgivende Ingeniører l RIV og RIEnergi: Rambøll l RIE: Cowi l RIAku: Sweco l RIBr: Konsepta

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Sartor Maskin
l Betongelementer: Voss Cement l Gulvstøp: Industrigulvspesialisten l Rekkverk: Montal Systems l Taktekking: Fløysand Tak l Isolasjon: Isomax Energi l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Blikken-
slager: Fjell Blikk l Innredning: Innomhus l Maler: BHB l Gulvlegger: Kronheim Gulv l Murer: Bru & Wiese-Hansen Murmesterforretning l Rørlegger: Vestrheim Rør l Elektro: Bravida l Ventilasjon: GK Inneklima l Alarm og sikkerhet: Caverion l Solcelleanlegg: Solenergi FUSen l Heis: Ing Stein Knutsen l Storkjøkken: Studio Sigdal l Byggevarer: Optimera

Visund er navnet på et stort skip som vikingkongen Olav Haraldsson skal ha fått bygd tidlig på 1020-tallet.

Bygget er et kontorbygg med en kombinasjon av celle-
kontorer og kontorlandskap. Det er dimensjonert for knapt 100 arbeidsplasser.

Tiltakshaver er Forsvarsbygg. Link Arkitektur har vært arkitekt i forprosjektet, mens ABO Plan og Arkitektur har detaljtegnet bygget. Veidekke Entreprenør har ført opp bygget i totalentreprise.

Bygget er på tre etasjer og et bruttoareal på 2.200 kvadratmeter. Totalkostnad er på 108 millioner kroner (eks. mva.), mens Veidekkes kontrakt er på 60 millioner kroner (eks. mva.). Byggestart var 1. september i 2014 og bygget stod ferdig i desember 2015.

Bra byggeprosess
Både prosjektleder Arild Lunde i Forsvarsbygg og anleggsleder Asbjørn Ruud i Veidekke Entreprenør sier at byggingen har gått greit.

– Vi sprengte bort en fjellknaus og bygget fra grunn uten hindringer. Utfordringene var knyttet til energiløsninger og tetthet, sier Asbjørn Ruud.

Arild Lunde påpeker at det har vært et godt forhold mellom byggherren Forsvarsbygg og Veidekke Entreprenør, noe som har bidratt til en byggeprosess uten problemer.

Prosjekteringsleder Bjarte Hårklau i Veidekke Entreprenør sier at medarbeidere i Veidekke Entreprenør har lært mye om å bygge passivhus og tette bygg av dette prosjektet. Da aktiviteten var på topp var 40 personer med på byggingen. Bygget er ført opp uten fraværsskader.

Kompakt bygg
Link Arkitektur har laget forprosjekt og utarbeidet anbuds-
dokumenter, mens ABO Plan og Arkitektur har detaljtegnet bygget for totalentreprenør.

Sivilarkitekt Ivar Jonassen i Link Arkitektur forteller at Visund er et enkelt og kompakt kontorbygg med meget god arealut-
nyttelse. For å få lav energibruk har bygget minst mulig overflate.

– Utfordringen var å få Visund til å bli et nullenergibygg med kun takoverflaten til å skape energi. Heldigvis utviklet solenergi-
industrien bedre produkter mens vi prosjekterte bygget, sier Jonassen.

Han legger til at Forsvarsbygg er en profesjonell byggherre som hører på kommentarer fra arkitekt.

– Forsvarsbygg har et eget arkitekturråd som skal godkjenne løsninger, men det har gått greit. Heldigvis har forutsetningene i prosjektet hatt få endringer underveis. Jeg føler at det har vært et godt samarbeid og at alle har strukket seg for å få til et fint prosjekt sier Jonassen.

Første BIM prosjekt
Sivilarkitekt Jeff Graves i ABO Plan og Arkitektur sier at Forsvarsbygg ønsket et bygg med rene former og farger. Generelt var fargekonseptet bestemt i forprosjektfasen og de endelige fargene ble bestemt i samtaler mellom byggherre, entreprenør og ABO Plan og arkitektur i byggefasen.

– Dette er det første bygget jeg har vært med å tegne som er prosjektert helt i BIM og det har vært utfordrende. I prosjekteringsmøter brukte vi 3D modellen mer enn vanlige papirtegninger. Vi kunne se opp på skjermen og se akkurat hvordan nesten alt var sett sammen i 3D og diskutere løsningene derfra. Energiløsningene i bygget er interessante. Bygget har også mange avanserte tekniske løsninger, sier Graves.

– Hva var utfordrende?

– For arkitektene satte selvfølgelig de valgte energiløsningene ekstra krav til detaljering og konstruksjonsmetode. Både energi- og miljø- og BIM-kravene var interessante, sier Jeff Graves.

Jordskjelvforankring
Visund ligger på baseområdet på Haakonsvern. Asbjørn Ruud sier at grunnen består av fjell og sprengsteinsmasser. Det var noe forurensede masser på tomten, som ble kjørt til deponi. Cirka 10.000 kubikkmeter faste masser er sprengt ut.

Bygget er jordskjelvforankret med drøyt 50 stag som går fem meter ned i grunnen. Det er radonduk under bygget og opplegg for ventilering.

Karbonredusert betong
Bygget har rektangulær form. Heisgruve er støpt i vanntett betong. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong og betongelementer, samt noe stål. All betong er karbonredusert.

Taket er flatt og tekket med takbelegg. Det bæres av hulldekker og er forberedt for en fjerde etasje. En stor del av taket har solcellepaneler.

Fasadene har hvite, grå og røde aluminiumsbaserte komposittplater. Vinduene utgjør 16 prosent av byggets overflate. Det er gummibelegg med trinnlydsdemping på gulv i kontorer og korridorer og fliser i inngangsparti, trapper og våtrom. Bygget har systemhimlinger og en kombinasjon av faste og fleksible vegger.

Luftveksling på 0,1
Det er 35 cm isolasjon i ytterveggene (25 pluss 10 cm) og i snitt 42 cm i taket. Vinduer og dører har en U-verdi på 0,73. Trykk-
testing viser en luftveksling per time på 0,1.

Bygget har ifølge Arild Lunde robuste materialer som er enkle å holde rene samt vedlikeholdsvennlige løsninger. Alle innvendige overflater er lavemitterende. Fasaden trenger kun spyling. Vinduene er i tre og belagt med aluminium. Råbygget ble fullført i februar og konstruksjonen fikk tørke i løpet av våren og sommeren. I tillegg ble det brukt rotoravfuktere. Sorteringsgrad for byggavfall er 74 prosent.

Hele bygget har universell utforming. Bygget er brannseksjonert og har brannvarslingsanlegg. Fasader mot sør og vest har utvendige persienner som er skult bak fasadeplatene over vinduene når de ikke er i bruk. Persiennene har splittede lameller som slipper inn lys og samtidig holder varmen uteaneler Visund er prosjektet og ført opp etter TEK10. Beregnet energibehov per kvadratmeter per år er 16 kWh, og bygget er i energiklasse A.

Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme i inngangsparti og våtrom og radiatorer i kontorlokaler. Energien kommer fra sjøvannsbasert varmepumpe og solcellepaneler som er plassert på taket. Solcellepanelene kan produsere 54.000 kWh årlig.

Bygget har balansert, behovsstyrt ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning via roterende gjenvinnere (virkningsgrad på 85 prosent). Kjøling skjer via ventilasjon.


Flere prosjekter