Knut Tørstad (t.v.) og Geir Johansen fra Mobile Worker/Devinco viste frem den elenktroniske mannskapslisten på Arctic Entrepreneur.

Viste frem elektronisk mannskapsliste på Arctic Entrepreneur

Mobile Worker er en av de rundt 112 utstillerne på Arctic Entrepreneur på The Qube denne uken – og de viste frem et bredt spekter av sine produkter.

Ikke minst fokuserte de på sine løsninger for elektroniske mannskapslister.

- Med vår egenutviklede elektroniske mannskapsliste får brukerne automatisk loggføring av hvem som befinner seg på byggeplassen, og det er slutt på manuell inn- og utsjekk. Man vil til enhver tid ha oversikt over hvem som jobber på prosjektet – og løsningen tilfredsstiller alle krav i Byggherreforskriften §15, som hver eneste dag berører flere hundre tusen arbeidere, sier Knut Tørstad i Mobile Worker/Devinco til Byggeindustrien.

Han trekker frem flere fordeler med å bruke denne typen elektroniske løsninger til fordel for den tradisjonelle inn- og utsjekkingen.

- Man får en automatisk generering av mannskapsliste, man benytter benytter GPS på mobilen med et virtuelt gjerde. Dette sikrer automatisk inn- og utsjekk - man må bare huke av for å godta denne registreringen. Dette gir også en oversikt over alle arbeidere i sanntid, uavhengig av firma og det er gratis for alle gjestearbeidere. Samtidig er det mulig å bruke manuell inn- og utsjekk ved behov. Det er også slik at informasjon lagres i seks måneder for ettersyn, legger Tørstad til. 

Mannskapsliste-løsningen er basert på en integrasjon til SiteMonitor fra Devinco- og distribueres gjennom Mobile Worker.

I fjor høst ble det kjent at Trondheimsbedriften Devinco kjøpte majoriteten av aksjene i Bergensbedriften Mobile Worker.

Tørstad kan fortelle at mannskapsliste-løsningen også har en evakueringsfunksjon hvor alle ansatte får varsel dersom de må rømme fra byggeplassen. Administrator kan kontrollere hvem som er kommet ut og hvem som eventuelt er igjen.

- Vi har også lagt inn en funksjon der bruker godkjenner SHA/HMS-plan i app-en når de ankommer byggeplass, der det også er mulighet for registrering av kompetanse og sertifikater på de ansatte, sier Tørstad.