Visma Barkåker

DCIM\100MEDIA\DJI_0077.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0080.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0082.JPG

Vekst og stadig flere ansatte gjorde at de daværende lokalene for Visma etter hvert ble for små. Nå flytter softwareselskapet noen hundre meter sørover og inn i et nytt og større kontorbygg på Barkåker.

Fakta

Sted: Barkåker

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruttoareal: 8.500 kvadratmeter

Byggherre: Barkåker IT-Park

Totalentreprenør: Alento

Kontraktsum inkl. mva.: 132 millioner kroner

Arkitekt: Profoyn

LARK: Asplan Viak

Rådgivere: RIG: Arkimedum | RIB: Ing. Jan Erik Gauksrud | RIBR: ÅF Infrastruktur | RIV Rør og utv. VA: EM Teknikk | Sprinkling: Incendium Consult | Oppmåling: Geoingeniørene | RIBfy:
Termoenergi Norge | RIA: Akustikk-konsult | Uavhengig kontroll geoteknikk, bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk og våtromskontroll: Takstforum

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Elektro 1 Tønsberg | Heis: Reber Schindler Heis | Rør: Holtefjell | Ventilasjon: Bryn Byggklima | Betongarbeider: Solid Partner | Brannsikring: Bygg & Brannsikring Buskerud | Dører: ABS Trenova | Flisarbeider: Raidon | Glass og aluminium: Alutek | Grunn- og utomhusarbeider: T. Berg Anleggsteknikk | Innvendige trapper og rekkverk: Energosa UAB / Industrimontage | Kontorfronter, systemvegger, himlinger og absorbenter: Creo Nordic Prosjekt | Lås og beslag: Nokas Teknikk Sør | Kjerneboring: JH Byggteknikk | Maler: Fredriksten Entreprenør | Peling: Seierstad Pelemaskiner | Gulvbelegg og -sparkling: Industribelegg | Porter og lastehus: Windsor Door | Pussarbeider: Mur & Fasadearbeider | Stålarbeider: Scancon | Taktekking og blikkenslagerarbeid: Taktekkermester Bjørn Schramm | Tømrerarbeider: EJ Renovajica | Leverandør auditorium: Fora Form | Solskjerming: Solskjermingsgruppen

Barkåker IT-Park AS er eier av det utflyttede bygget, og er også byggherre for nybygget på tre etasjer med parkeringskjeller og en lagerdel med mesanin på 1.500 kvadratmeter. De nå vel 250 ansatte i Visma Retail, med søsterselskapene Visma Retail Software og Exso, vil dermed ha 8.500 moderne og skreddersydde kvadratmeter til ytterligere vekst og utvikling.

I anbudsbeskrivelsen oppga byggherren DSB-bygget i Tønsberg fra 2005 og Vismahovedkvarteret på Skøyen som referanser.

– Byggekroppen består av flere kuber som er satt sammen, og er formet etter tomta med plasseringen helt ut mot tomtegrensa i sør. Det åpner for en eventuell utvidelse mot nord. Bygget ligger langs jernbanelinjen mot øst, med hovedinngangen liggende godt eksponert mot riksveien i vest. Tomta er maksimalt utnyttet også i høyder, forteller daglig leder i Profoyn, Knut N. Foyn, som har hatt arkitektoppdraget for kontorbygget.

Rask montering

Alento AS underskrev en total-
entreprisekontrakt med Barkåker IT-Park i mai 2016, og hadde fysisk oppstart i slutten av juni. Grunnforholdene besto av bløt leire og de første friksjonspelene ble satt i september.

– Byggetiden er jo alltid et tema, her har vi vært heldige med en mild vinter. Byggetiden var på 14 måneder, og det er spesielt at vi klarte å reise hele råbygget, inkludert helligdagene i jula, på ni uker, sier prosjektleder i Alento, Thomas Giessler.

– Jernbanesporet går om lag 25 meter fra ytterveggen. Men i svært ryddig prosess og i et godt samarbeid med Jernbaneverket, med oppstartsmøter og anvisning av sektorbegrensninger for kranarbeidene, gikk også det greit, forteller Giessler.

Vismabygget har en tradisjonell bæring med stål og betong. Fasadene er i lys, luftet puss, mens lagerdelen består av sandwichelementer. To store sorte bokser fra andre til og med tredje etasjer, markerer inngangspartiet og deler av de fasadedelene som vender mot vest og sør. Glasset i begge boksene er brutt med mosaikkflater lagt i mønster.

– Solskjerming skjer ikke ved hjelp av utvendige screens eller markiser. For å klare energikravene er det montert tre-lags energiglass med g-faktor 0,15 i glassfasadene og et structural glazing system, sier Foyn.

Utendørs er det hele 250 p-plasser, med ytterligere 35 plasser i parkeringsanlegget i kjelleren. Her finner vi også teknisk rom, garderober og sykkelparkering. Resepsjonen ligger umiddelbart innenfor hovedinngangen, og her i første etasje ligger møteromsavdelingen inkludert et auditorium med 86 sitteplasser.

Kantineatrium og trapp

Et stort og luftig kantineatrium er åpent over tre plan og bidrar til å gi ytterligere dagslys inn i kontoretasjene, som består av både cellekontorer og landskap. En stor buet vegg vendt inn i atriet, skjuler en trapp som ga aktørene en utfordring når det gjaldt prosjektering og montering.

– Trappa går fra nulte til fjerde etasje inn mot den buede veggen. Helt inn i avslutningen av byggetiden ankom den byggeplassen i seksjoner. Utgangspunktet var første etasje der alt ble løftet på plass ved hjelp av kjettinger. Vi begynte med den delen som går fra kjeller opp til første etasje, før vi fortsatte fra fjerde etasje og ned, og skjøtet den sammen til ett stykke. Den er forankret med tre veggfester og til en søyle, forklarer Giessler.

Vismabygget tilfredsstiller lav

energiklassen, og det ble i forkant av oppstart boret en testbrønn for geovarme ned til 300 meter. Senere er det boret flere geobrønner som bidrar til å oppnå Energiklasse A.

Giessler er klar på at den uten tvil mest utfordrende delen i prosjektet er det tekniske anlegget.

– Roy Gausaker i Barkåker IT-Park har en svært høy teknisk kompetanse, og har vært med på alle prosjekteringsmøter. Energiovervåkingsanlegget og styringssystemet som byggherren har bekostet og etablert her er svært avansert, understreker Giessler.

– Det var ikke et ønske fra Visma, men er et verktøy for å kunne drifte bygget. Alle tekniske installasjoner i bygget blir loggført; regulatorer på ventilasjon, varmesentralen og varmepumpene. Vi vet eksakt hvor mye energi vi bruker på oppvarming av alle rom, forteller Gausaker.

Luftmengder reguleres separat for tilluft og avtrekk. Temperaturregulering baseres på avlesning fra to temperaturfølere; en føler i avtrekksdelen gir men gjennomsnittstemperatur fra alle rommene, den andre føleren er installert i tilluftskanalen.

– Det spesielle er at alle rom har vannbasert oppvarmingssystem med både varme- og kjøletilgang. Hvert rom kan individuelt styre inneklimaet med pluss minus tre grader. Det er det veldig få andre kontorbygg som har muligheter til, avslutter Gausaker.


Flere prosjekter