Ivar Horneland Kristensen (Virke), Hans-Christian Gabrielsen (LO) og Espen Karlsen (Jernia) diskuterer tjenestene til Jernia, som inkluderer knivsliping og gjenvinningsordning for panner og gryter.

Virke og LO mener regjeringen ikke gjør nok for å få fart på den sirkulære økonomien

Regjeringen lovet i Granavolden-plattformen at Norge skal være et foregangsland innen sirkulær økonomi. Nå må de følge opp det de har lovet. Virke og LO ber om at det settes ned et ekspertutvalg.

Sirkulær økonomi forener mer enn noensinne nærings- og miljøpolitikk. En slik økonomi betyr at ressursene må gå i sirkel, og er i større grad en tjenesteøkonomi der vi reparerer, oppgraderer, leier, leaser og gjenbruker varer og tjenester.

– Hvis vi skal få til en sirkulær økonomi må vi gjøre store grep nå. Vi kan kutte 56 prosent av utslippene hvis vi gjenbruker materialer mer. Vi skal gjøre vår del, men vi har ikke lover og insentiver som i tilstrekkelig grad legger opp til en grønn omstilling, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, arbeidsgiverorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i en pressemelding.

Ekspertutvalg

Virke og LO har lenge jobbet sammen om klima- og miljøspørsmål. Vi ser at den sirkulære økonomien er nødvendig for å oppnå klimavennlige og bærekraftige samfunn.

– Det er et stort potensial for arbeidsplasser og verdiskaping i en sirkulær økonomi, og vi ønsker å få økt politisk interesse og prioritering for dette i Norge, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Virke og LO krever nå at regjeringen nedsetter et ekspertutvalg, med representasjon fra næringslivet og arbeidslivet, som skal komme med vurderinger, innspill og anbefalinger til hvordan Norge kan være et foregangsland innen sirkulær økonomi.

Jernia satser

Jernia satser på resirkulering, blant annet ved å ta imot brukte kasseroller. Samtidig er de i gang med en storstilt satsing på tjenester og reparasjon. I tillegg stiller de krav til leverandører for å redusere plast og avfall i emballasje. Målene er å halvere bruken av plast, kvitte seg med all isopor de neste to årene og selge flere varer med resirkulerte materialer.

– Jernias mål er å hjelpe kundene med å leve mer bærekraftig og handle med god samvittighet. Leverandørene endrer seg ikke før vi begynner å etterspørre det, og nå ser vi at våre krav gir effekt, sier Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia.

Fra å nesten utelukkende selge varer, ønsker Jernia at halvparten av omsetningen skal komme fra tjenester fremover.

– Vi selger ikke for søppeldynga, men vil hjelpe kundene med å ta vare på sine kvalitetsprodukter, slik at de varer lenger. Nå tilbyr vi knivsliping, montering av griller, og panteordning på brukte kjeler og stekepanner, og mer skal det bli. Det handler også om å ta vare på arbeidsplassene, sier Karlsen.

– Det er imponerende å se hvordan Jernia jobber med å omstille seg og ser muligheter i tjenester og kompetanseutvikling slik at folk kan beholde og utvikle arbeidsplassene sine, sier Gabrielsen