Kjetil Vee Moen, bransjedirektør for teknisk handel i Virke.
Kjetil Vee Moen, bransjedirektør for teknisk handel i Virke.Foto: Virke.

Virke har lansert prisindeks for elektro- og energimarkedet

Prisindeksen baserer seg på prisene i leverandør- og grossistleddet for 65.000 varelinjer.

Basert på innspill fra markedsaktørene, har Virke påtatt seg å etablere og vedlikeholde en prisindeks for elektro- og energimarkedet.

I tillegg til hovedindeksen, oppgis det også tall for utviklingen innen installasjon og energi, både med og uten kabler, skriver Virke i en pressemelding.

Behov i markedet

Prisindeksen er ment å kunne benyttes i alle kontrakter som inngås mellom partene i verdikjeden og vil synliggjøre den reelle prisutviklingen på elektromateriell.

Dette blir spesielt viktig i lange kontrakter hvor markedet har savnet en prisjusteringsmekanisme som gjenspeiler den faktiske underliggende prisutviklingen, står det i meldingen fra Virke.

– Vi opplever at det har vært et skrikende behov i markedet for en slik indeks. I mangel på alternativer, har man benyttet seg av ulike varianter som konsumprisindeksen og prisindeksen for førstegangsomsetning innenlands. Dette er gode indekser som tjener sine definerte formål, men de fanger dessverre ikke opp den reelle prisutviklingen for dette markedet, sier bransjedirektør for teknisk handel i Virke, Kjetil Vee Moen.

Solid metodikk

Moen har ledet arbeidet med etableringen av prisindeksen i tett samarbeid med Virkes analysemiljø. Metodikken som benyttes er den samme som Statistisk sentralbyrå benytter ved utarbeidelse av sine indekser, blant annet konsumprisindeksen, opplyser Virke.

– Prisindeksen er nå lansert og vil oppdateres hvert halvår. Alle som er interessert i å enten følge prisutviklingen i dette markedet eller som skal benytte dem i sine kontrakter kan laste ned tallene via Virkes nettsider, avslutter Moen.