Vinkelbygget

Constructa Entreprenør har ført opp et kontorbygg på 13.000 kvadratmeter for Bara Eiendom i Kronstadparken i Bergen.

Fakta

Sted: Kronstad, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, kontorer

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 250 millioner kroner

Bruttoareal: 13.000 kvadratmeter

Byggherre: Bara Eiendom

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Arkitekt: Rambøll

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen Cubus

Rådgivere: RIB, RIV og RIE: Rambøll Norge l RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Anleggsgartner: Svein Boasson l Stålarbeid: Johs Sælen & Sønn l Q-dekke: Fana Stål l Taktekking og glasstak, overlys og takluker: Protan Entreprenør l Alu/glass fasade, aludører og vinduer: John Holvik l Solavskjerming: Vental l Trapper: Trappekompaniet l Tømrer: ByggMesteren Vest l Utv. kledning og overflate: Sognnes Bygg l Utv. beslag: Bergen Air l Systeminnredninger: Moelven Modus l Vindusbrett: Faginnredning l Maler innv. Malermester Buer Bergen l Parkett og gulvbelegg: Stigen & Kronheim l Fliser: Constructa Entreprenør avd. Mur og Flis l Rørlegger: Grevstad & Tvedt VVS l Elektro: Frøland & Noss Elektro l Ventilasjon: Frøland & Noss Ventilasjon l Automasjon: GK Inneklima l Heiser: Kone l Branntetting og brannhemmende produkter: Damsgård Brannsikring l Porter: Portmakeren l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Gjerder, porter og bommer: Henningsen Teknikk l Storkjøkken og prefab kjøle og fryserom: Myhrvold Storkjøkken

Constructa Entreprenør har utført utbyggingen i en samspillsentreprise. Rambøll Norge har vært arkitekt og rådgiver for flere fag.

Vinkelbygget har totalt ni etasjer, sju over og to under bakken. Entreprise-kostnaden er på 250 millioner kroner, uten merverdiavgift. Grunnarbeid og bygging av parkeringsetasjer ble utført mellom desember 2014 og mai 2016. Bygg over grunn ble utført fra mai 2018 og skal fullføres i februar i år. Utsettelsen i kontinuerlig bygging ble gjort som følge av leietakersituasjonen.

Grei byggeprosess

Anleggsleder Stian Alsaker i Constructa Entreprenør sier at det mest utfordrende i prosjektet har vært trinnvis overtakelse. Det bygningsmessige arbeidet har gått veldig bra. Constructa Entreprenør brukte Rendras StreamBIM netthotell med 3D og papirløs byggeplass.

Kontoretasjene har kombinasjon av cellekontorer og landskap, alt etter hver leietakers ønsker. Det er en digital resepsjon innenfor hovedinngangen, der man benytter en skjerm der besøkende kan melde seg og gi beskjed til den de skal besøke. Kantinen i første etasje drives av Søtt + Salt og har cirka 160 sitteplasser.

Leietakerne har tilgang til møterom og auditorium i første etasje og til trimrom, garderober og sykkelparkering i kjelleren. Parkeringsanlegget har cirka 100 biloppstillingsplasser fordelt på to plan. Bygget ligger nær bybanestopp og Fjøsangerveien/E39, Skanska, Obos, Block Watne, Stema Rådgivning, Cowi, BDO, Sykehusinnkjøp, Stix, Accenture og Securitas er leietakere i bygget.

Betong og stål

Bygget ligger i den sørlige delen av Kronstadparken. Tomten er på cirka 5,5 mål og hadde løsmasser i øvre lag. Det er tatt ut cirka 20.000 kubikkmeter masse fra grunnen. Deler av massene var forurenset og er kjørt til deponi. Det er spuntet mot nabobygget Fabrikkgaten 6 som ligger sør for Vinkelbygget.

Bygget har vinklet form. Underetasjene er i plasstøpt betong mens nærende konstruksjon over bakken er i stål (HUB-søyler, IPE og HSQ) og hulldekker. Bygget har saltak, som er isolert og tekket med folie. Det bæres av q-dekker.

Fasadene har klimavegger som er kledd med hvite og terrakottafargete keramiske fliser. Det er glassfasader ved hovedinngangen inne i vinkelen og på vestfasaden. Vinduene ligger i horisontale glassfelt. Det er parkett, teppeflis, fliser og vinyl på gulvene. I kontoretasjene er det systemvegger og faste gipsveger i våtromskjerner. Det meste av bygget har systemhimlinger. I lobby er det spilehimlinger.

Det er 250 + 50 millimeter innblåst isolasjon i yttervegger og fra 250 til 400 millimeter isolasjon i takene. Vinduer, dører, porter og glassfelt har en samlet U-verdi på 0,9, og trykktesting viser en luftveksling på 0,7 per time.

Valg av materialer er gjort ut fra et ønske om kvalitet og et effektivt og rimelig vedlikehold. Hovedinngangen ligger inne i vinkelen, med bi-inngang på byggets nordside. Det er en kantine i første etasje og sosiale soner i hver kontoretasje. Hele bygget har universell til

gjengelighet. Parkeringsetasjene er sprinklet, og kontoretasjene er sikret med brannslanger. Det er utvendige automatisk styrte persienner på tre av byggets sider.

Tek17

Vinkelbygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med radiatorer og vannbåren gulvvarme og er basert på fjernvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 115 kWh, noe som plasserer bygget i energiklasse B. Det er balansert ventilasjon med varmegjenvinning i bygget.


Flere prosjekter