Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Vindmøller må stenges på natta

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at Tysvær Vindpark AS må stenge fem av vindturbinene på kvelds- og nattetid grunnet støy.

Flere av naboene til vindparken i Hervik og andre nærliggende bygder har den siste tiden blitt syke av støyen fra vindturbinene, skriver NRK.

– Støyen fra disse turbinene er ikke som forventet, og regnes som et avvik fra konsesjonen som er gitt, sier seksjonssjef for miljøtilsynet Anne Johanne Kråkenes i NVE.

Vindturbinene skal ifølge NVE være avstengt inntil Tysvær vindpark kan dokumentere at støy ikke forekommer.