Villere klima blir vår store utfordring

Vi må handle nå for å redusere klimautslippene. Det å utsette tiltakene vil medføre enorme kostnader på grunn av ødeleggelser som et stadig våtere og heftigere medfører. Da er det viktig at man utnytter den kunnskapen som Sintef Byggforsk har.

Det var en meget engasjert Kikki Kleiven, ass. professor ved Institutt for Geovitenskap ved UiB og Bjerknessenteret som innledet den faglige delen av Sintef Byggforskseminaret og det var hun som trakk frem klimakortet. Det var et utrolig godt foredrag som virkelig fikk salen til å følge med.

Ingvald Strømmen

Dekanus Ingvald Strømmen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi fortsatte foredragsrekken. Han mente selv at han er en Norges desidert viktigste jobber i og med at han hvert år sender ferdigutdannede sivilingeniører ut i landet. Han var særdeles glad for at så mange kvinner nå søker seg til sivilingeniørutdannelse. Man nærmer seg snart 50 prosent kvinnelig sivilingeniør- studenter. Da klappet salen. Strømmen var ellers glad for all nyskapningen man nå har ved NTNU.

NTNU er nå inne i en meget positiv utvikling. Søknaden til sivilingeniørfagene er bedre enn noen gang – og det er mest gledelige er at kvinneandelen blant studentene nå snart er 50 prosent. Vi tar samfunnsoppdraget på alvor – og ingeniørene vil bli veldig viktige om vi skal redde verden, sa dekanus Ingvald Strømmen da han innledet ved Sintef Byggforskdagen.

Han var ellers opptatt av hvordan man kan få et best mulig samspill mellom industrien og NTNU. Når det gjelder prioriterte satsinger i Sintef Byggforsk nevnte Strømmen energieffektivisering og anvendelse av miljøteknologi, klimatilpasning og rent vann. Han var også opptatt av å øke andelen med forskere med doktorgrad.

Han la ellers frem følgende fakta:

Meget godt studentopptak (826 møtte på siv. ing. opptaket)

Strenge karakterkrav (ca. 53 poeng på bygg)

41,4 prosent kvinneandel

91 ph.dèr uteksaminert

740 publikasjonspoeng

Høy eksternaktivitet (360 mill. kr)

Økende EU-aktivitet – 40 % vekst

Idar Kreutzer

Idar Kreutzer som bla har vært rådsmedlem i World Business Council for Sustanainable Develepoment (WBCSD), tok utgangspunkt i de forslag man kom frem til gjennom Vision 2050. I det året regner man med at det lever ni milliarder mennesker på jorda. Men skal man få livsbetingelser er det viktig at man gjør tiltak allerede nå. I denne forbindelse er byggenæringen meget viktig. Dette er en næring som slipper ut 40 % av de totale CO2-utslipp. Skal man ha en bærekraftig situasjon i 2050, må man til fulle utnytte de finansielle ressursene byggenæringen har i kombinasjon med næringens kompetanse og system.

Gunnar Syvertsen

Gunnar Syvertsen som er toppsjef for Heidelberg Cement Northern Europa, la vekt på at fastlandsindustrien i Norge er de eneste som har klart å redusere CO2-utslippet – utslippet er redusert med 30 prosent. Selvsagt har sementindustrien mange utfordringer, men man tar ansvar – og det gjøres en stor innsats hver dag for å løse problemene og for å få utslippene ned.

Det utvikles nye teknologier – og de skal vi ta i bruk så snart tiden er moden. Ellers kom Syvertsen med et lite spark til treindustrien. Denne industrien har et betydelig problem med alt avkappet.Men til tross for at treindustrien til stadighet går i strupen på betongbransjen, inviterte Syvertsen treindustrien til et samarbeid. Vi kan løse treindustriens problemer med avkappet. Vi kan brenne det i våre store ovner på sementfabrikkene, sa han.

Terje Tvedt

Terje Tvedt holdt et meget tankevekkende foredrag om vann. Tvedt er en av verdens fremste eksperter på Nilen og regionens historie. Det han ikke kan om vann og vannveier er ikke verdt å vite. Et flott foredrag.

Tine Hegli

Har vi hatt flere slike arkitekter som Tine Hegli i Snøhetta hadde verden vært en helt annen. Hun har en sentral rolle i Powerhouse-alliansen og hun fortalte levende om hvordan man trekker inn ulike fagfolk på et tidlig stadium i prosessen. Det skal bli spennende å se hva man oppnår på det unike kontorbygget man nå skal bygge på Brattørkaia i Trondheim. Dette kommer til å bli verdens nordligste energipositive kontorbygtg. Vel så interessant er det hvordan man lykkes med rehabiliteringsprosjektet på Kambo i Bærum.

Thorstein Haarberg

Konsernsjef Thorstein Haarberg i Sintef materialer og kjemi var også opptatt av samspill mellom aktørene og de ulike leverandørene til næringen.

Unni Steinsmo

Konsernsjef Unni Steinsmo i Sintef oppsummerte en utrolig flott og lærerik dag. Hun understreket ellers hvor viktig det er å formidle den kunnskapen som forskerne har. Hun sa at i Sintef har man alltid tro på at man kan forandre verden. Man kan ha drømmer - i Sintef kan drømmene bli til virkelighet.

Men skal verden komme videre er forskning helt nødvendig. Og klarer man å forene de ulike kompetansemiljøene er det helt opplagt at man kan løfte ambisjonene til nye høyder. Innovasjon er helt nødvendig for å løse de store utfordringene som verden står overfor.

I løpet av dagen var det også tid til et annerledes foredrag. Mange fulgte med da Tomas Myhra fra Nettverk etter soning snakket. Tittelen på foredraget var fra hyberkriminell til streit skattebetaler. Et tankevekkende foredrag.

Dagen ble avsluttet med minglemiddag på Rockheim.

PS

Ellers var det utrolig at Byggforskserien nesten ikke ble nevnt i løpet av dagen. Skjønt konsernsjefen fikk en melding fra redaktøren før hun gikk på talerstolen. Og hun berget dagen. Glem ikke byggenæringens bibel. Den må brukes både internt og eksternt for alt den er verdt.