Vil utvide støtteordning

Offentlige støtteordninger for vindus- og dørskifte i private boliger, kan sikre norske arbeidsplasser og samtidig gi store miljøgevinster.

I forbindelse med finanskrisen har Regjeringen bevilget penger til energieffektivisering av offentlige bygg. Vindusprodusenten Natre med ca 230 ansatte i Norge mener Regjeringen bør inkludere støtteordninger for private boliger og på den måten være med på å sikre viktige lokale arbeideplasser.

- Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier administrerende direktør Håvard Tveit i vindusprodusenten Natre som har henvendt seg til Regjeringen med forslaget.

Energisløser

Natre har nå skrevet brev til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen der bedriften tar til ordet for å innføre en støtteordning tilsvarende den som allerede er innført for offentlige bygg. Natre mener en slik løsning må til dersom flere skal bytte til mer energivennlige vinduer i private boliger.

- I 2009 ytes det et tilskudd til kommunene på 7 000 kroner per kvadratmeter ytterdører eller vinduer som blir skiftet ut på offentlige bygg. Det er et positivt tiltak som bidrar til å sette fart på en hardt prøvet byggebransje. Men vi synes det er rart at det ikke har kommet noen signaler om at private kunder kan forvente lignende støtte, sier Tveit. Det private markedet er i følge tall fra Prognosesenteret seks ganger større enn det offentlige, noe som betyr at den virkelige effekten på sysselsetting og miljø får man først ved å inkludere private boliger i en støtteordning.

Han peker på at Regjeringen har tidligere hatt stor suksess med offentlige energitiltak for å tilrettelegge for økt bruk av varmepumper, pelletskaminer og styringssystemer for elektrisitet.

- Når tall fra Enova viser at vinduer står for opptil 40 prosent av varmetapet i en bolig, bekrefter det viktigheten av å ha vinduer som isolerer godt. Da er det også litt underlig at utskiftning av dører og vinduer ikke har blitt prioritert når man har sett på energieffektiviseringstiltak. Et gjennomsnittlig hus med vinduer fra tidlig 80-tall eller før, vil spare i størrelsesorden 4-7 000 kwh per år ved å bytte til nye energivinduer, forklarer Tveit.

Nylig slapp organisasjonen Framtiden i våre hender en rapport som sammenlignet den norske regjeringens krisepakke fra januar med krisepakkene i USA, EU, Kina og andre av verdens største økonomier. Målt som andel av finanskrisepakkene som gikk til klima- og miljøtiltak, var Kinas pakke dobbelt så grønn som den norske. EU-kommisjonens pakke var tre ganger så grønn, mens Sør-Koreas pakke var fire ganger så grønn som den norske.

Viktig for sysselsettingen

Han peker samtidig på at svenske myndigheter allerede har innført støtteordninger for energivinduer i det private markedet, og planlegger nå å utvide ordningen på grunn av den positive effekten den har hatt.

- Alle som byttet sine gamle vinduer fikk et skattefradrag, noe som har gitt gode resultater, forklarer Tveit.

Vindusprodusenten Natre mener effekten av en støtteordning vil vært stor, ikke minst med tanke på sysselsetting i næringen. Tall fra Prognosesenteret viser at det vil skiftets ut 10 prosent færre vinduer fra eldre boliger i løpet av 2009 sammenlignet med 2007. Tilsvarende tall for nybygg viser en nedgang på hele 37 prosent.

- Vi merker de tøffe tidene på kroppen, og i 2008 måtte vi blant annet legge ned produksjonsanlegget vårt på Skjeberg. I tillegg måtte vi skjære ned ved flere andre fabrikker. Støtteordninger vil gi bransjen et kjærkomment løft, og styrke de eksisterende 230 arbeidsplassene vi har over store deler av landet, sier Tveit.