Vil undersøke om støy er farlig for hjertet

Folkehelseinstituttet skal nå finne ut om risikoen for hjerteinfarkt øker dersom man utsettes for mye trafikkstøy.

Mellom 16.000 og 18.000 oslofolk følges over ti år for å finne ut om støy og luftforurensning øker faren for hjerte- og karsykdommer, skriver Aftenposten. Det har vært vist i tidligere undersøkelser at luftforurensning har en rekke helseutfall. Og det er også indikasjoner på at støy gjør det, sier avdelingsdirektør Per Schwarze i Nasjonalt folkehelseinstitutt. Problemet er at det kan være vanskelig å skille støy og luftforurensning i og med at begge kommer fra samme kilde nemlig veitrafikken. Folkehelseinstituttet skal derfor koble informasjon fra en tidligere undersøkelse med nye støymålinger. Vi skiller ut stresshormoner hvis vi utsettes for støy, særlig hvis det skjer om natten. Det betyr altså at støy kan føre til stress, og det vet vi har innvirkning på hjerte- og karsykdommer, sier Schwarze til avisen.