Vil øke innen nyttekjøretøy

Nissan vil øke sitt varebilvolum i Europa innen utgangen av 2010 ved hjelp av introduksjon av nye produkter og ekspansjon i nye markeder.

- Nissan har lange tradisjoner på varebilsektoren i Europa og spiller en sentral rolle i viktige markeder som Spania, Italia, Frankrike og Storbritannia, sier Brian Carolin, visepresident for salg og markedsføring i Nissan Europe.

- Vi akter å styrke vår posisjon i disse markedene, og det skal vi klare ved å lansere nye, konkurransedyktige produkter, fortsetter Carolin.

Selskapet skal fortsatt tilby lette lastebiler med førerhuset plassert over motoren, og varebilsortimentet skal styrkes med innovative produkter som dekker kundenes behov. For å styrke forhandlernettet skal Nissan opprette en salgskanal for lette lastebiler, samt fortsette utviklingen av nettverkssamarbeid lik samarbeidet som er innledet med Volvo.

De siste månedene er det inngått en rekke franchiseavtaler med Volvo Trucks' forhandlernett. I henhold til disse avtalene har Volvo Truck-forhandlerne nå lov til å selge Interstar, Cabstar og Atleon i Tyskland, Storbritannia og Nord- og Øst-Europa.

Som ledd i utbyggingen av forhandlernettet skal Nissan dessuten opprette egne avdelinger med varebilkompetanse i Nissan-forretningene. Det skal sikre at alle kundene får hjelp av profesjonelle varebileksperter ved salg og ettermarkedstjenester.

Lanseringen av nye produkter skal suppleres med en systematisk strategi for markedsekspansjon i Europa. Nissan skal få et fotfeste i det voksende russiske markedet og i noen av markedene i Øst-Europa og Tyrkia.

Nissan har opplevd imponerende resultater på varebilsektoren over hele verden de to siste årene. De gode tidene har vart helt siden sektoren ble definert som ett av fire hovedpunkter i Nissan Value-Up-planen som begynte i 2005.

I 2006 solgte Nissan 489 579 varebiler på verdensplan. Det ga Nissan-konsernet en driftsmargin på 8 % ett år før planen. Bare i Europa solgte Nissan 48.778 varebiler i 2006.