Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener Nye Veier blant annet har hatt en positiv effekt på nytenking i veisektoren.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener Nye Veier blant annet har hatt en positiv effekt på nytenking i veisektoren.

Vil ikke spekulere i om rapport har styrket Nye Veier

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har fortsatt et åpent syn på Nye Veier og hvordan norsk veisektor skal organiseres i fremtiden, men sier selskapet har bidratt til nytenkning og kutt i kostnader.