Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Torstein Bøe / NTB

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Torstein Bøe / NTB

Vil ha sykehusutbygging i Skien, Ahus og Haugesund

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 å gi lån til tre nye sykehusprosjekter. Det er utbygging ved Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus.

– Med lån til disse prosjektene fortsetter vi arbeidet med å legge til rette for mer moderne sykehusbygg og god pasientbehandling i hele landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Med et senter for psykisk helsevern skal Akershus universitetssykehus på sikt samlokalisere sykehusbasert psykisk helsevern for barn, unge og voksne med den somatiske virksomheten på Nordbyhagen i Lørenskog. Regjeringen foreslår å gi en samlet låneramme på 695 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 35 millioner kroner i 2022, opplyser de.

Sykehuset Telemark har behov for oppgradering og kapasitetsutvidelse. Utbyggingen av kreftsenteret skal dekke stordelen av behovet for strålebehandling for befolkningen i både Vestfold og Telemark. Regjeringen foreslår å gi en samlet låneramme på 928 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 66 millioner kroner i 2022.

Utbygging og modernisering av Haugesund sjukehus skjer i flere trinn. Byggetrinn 1 startet i 2018 og deler av utbyggingen ble tatt i bruk i 2021. Byggetrinn 2 vil inneholde nye sengeposter, infeksjonsavdeling, kreftavdeling og flere isolat samt ombygging av poliklinikker og dagbehandling. Regjeringen foreslår å gi en samlet låneramme på 722 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 173 millioner kroner i 2022.

I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslår regjeringen til sammen nærmere 7,3 milliarder kroner i lån til nye og allerede igangsatte prosjekter i helseforetakene. Dette legger til rette for nye og moderne sykehus, som kommer både pasienter og ansatte til gode.

Liste over alle prosjektene som regjeringen Solberg har bevilget lån til:

 • Nytt behandlingsbygg ved Nye Stavanger universitetssjukehus
 • Regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS)
 • Nye sykehus på Aker og Gaustad ved OUS
 • Universitetsarealer for UiB og UiS ved Nye Stavanger universitetssjukehus (Helse Stavanger)
 • Nytt sykehus i Narvik (Universitetssykehuset Nord-Norge)
 • Nytt sykehus i Hammerfest (Finnmarkssykehuset)
 • Helseplattformen i Helse Midt-Norge
 • Protonsenter ved Haukeland universitetssjukehus (Helse Bergen)
 • Protonsenter ved Radiumhospitalet (OUS)
 • Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (Helse Møre og Romsdal)
 • Utbygging og modernisering av Haugesund sjukehus trinn 1 (Helse Fonna)
 • Nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet (OUS)
 • Nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken)
 • Nytt sykehus i Stavanger (fase 1) (Helse Stavanger)
 • Modernisering og oppgradering ved sykehuset i Førde (Helse Førde)
 • Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus
 • Oppgradering av sentralblokka ved Haukeland universitetssjukehus (Helse Bergen)
 • Vedlikeholdsinvesteringer ved OUS
 • Utvidelse og modernisering av Sykehuset i Vestfold (ferdig)
 • Nytt barne og ungdomssykehus (fase 2) ved Haukeland universitetssjukehus
 • PET-senter i Tromsø ved Universitetssykehuset Nord-Norge