Det kan bli flere studieplasser på fagskolene. Her Fagskolen i Agder.

Det kan bli flere studieplasser på fagskolene. Her Fagskolen i Agder.

Vil ha 500 flere fagskoleplasser

Regjeringen foreslår å øke satsningen på Fagskolene med flere studieplasser.

Ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet har Regjeringen høye ambisjoner for høyere yrkesfaglig utdanning og foreslår at det blir satt av penger til 500 nye studieplasser til fagskolene i statsbudsjettet for 2023.

– Fagskolene spiller en nøkkelrolle i å møte kompetansebehovet i hele Noreg. Nye studieplasser vil sikre at enda fleire får tilgang til utdanninger skreddersydd til behovene i arbeidsmarkedet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.