Morten Tveten, Kari Sandberg og Ingrid Dahl Hovland.
Morten Tveten, Kari Sandberg og Ingrid Dahl Hovland.

Vil gjennomføre kompetanseløft for å hindre konflikter

I lang tid har konfliktnivået innen anleggsbransjen vært høyt, og det har gått med mye tid og store ressurser til å håndtere ulike tvister. Nå ønsker flere toppledere fra byggherrene og entreprenørene å heve kompetansen til nøkkelpersoner innen denne delen av bransjen for å redusere konfliktene.