SAMLER TROPPENE MOT A-KRIM. Det var stor interesse for å etablere Fair Play i Møre og Romsdal. Her er deltakere på Fair Play Bygg Norges konferanse i Ålesund 26. mai. Foran fra venstre: Leif Vagle, Fair Play Agder, Vidar Sagmyr, Uropatruljen Trøndelag, Maren Amble Stinessen, Fair Play Bygg Oslo, Cecilie Søllesvik, Fellesforbundet avd 65, Tore Sunde, EL&IT, Øyvind Myhren, NELFO, Kari Hoset Ansnes, LO Møre og Romsdal, Espen Remme, NHO Møre og Romsdal. Bak fra venstre: Ronny Hol, Fellesforbundet avd 65, Ståle Tjelle Fellesforbundet, Bjørn Steffensen, Fellesforbundet avd 21, Jonny Breivik EL&IT, Terje Trulssen Fellesforbundet avd 31, Eirik Jacobsen Schalde, Byggmesterforbundet Kristiansund. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Fredrik L Klock EBA og Jan Gunnar Madsen Murmestrenes Landsforbund. Foto: Håvard Sæbø

SAMLER TROPPENE MOT A-KRIM. Det var stor interesse for å etablere Fair Play i Møre og Romsdal. Her er deltakere på Fair Play Bygg Norges konferanse i Ålesund 26. mai. Foran fra venstre: Leif Vagle, Fair Play Agder, Vidar Sagmyr, Uropatruljen Trøndelag, Maren Amble Stinessen, Fair Play Bygg Oslo, Cecilie Søllesvik, Fellesforbundet avd 65, Tore Sunde, EL&IT, Øyvind Myhren, NELFO, Kari Hoset Ansnes, LO Møre og Romsdal, Espen Remme, NHO Møre og Romsdal. Bak fra venstre: Ronny Hol, Fellesforbundet avd 65, Ståle Tjelle Fellesforbundet, Bjørn Steffensen, Fellesforbundet avd 21, Jonny Breivik EL&IT, Terje Trulssen Fellesforbundet avd 31, Eirik Jacobsen Schalde, Byggmesterforbundet Kristiansund. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Fredrik L Klock EBA og Jan Gunnar Madsen Murmestrenes Landsforbund. Foto: Håvard Sæbø

Vil etablere Fair Play i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal kan få landets åttende Fair Play-satsning.