Vil du jobbe med ytre miljø for Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region øst
FylkeOslo
Søknadsfrist10.09.2015

Statens vegvesen har ressurser og gjennomføringskraft - nå trenger vi din kunnskap og ditt pågangsmot!

På Planforvaltning- og miljøseksjonen ved vegavdeling Oslo er det ledig vikariat innenfor området lokal luftkvalitet. Varighet er 1 år med mulighet for forlengelse. Vi er en nyopprettet seksjon på 10 medarbeidere som jobber innen planforvaltning, luftkvalitet, vannforurensning og støy. Vi søker nå etter en utadvendt, selvstendig og samarbeidsvillig person som brenner for ytre miljø. I vikariatet dreier oppgaven seg om å bidra til bedre luftkvalitet.

Lokal luftforurensning

Du vil ha fagansvar for lokal luftkvalitet i Oslo og Akershus, og skal bidra til at Statens vegvesen når lovpålagte grenseverdier og nasjonale målsetninger knyttet til luftforurensning fra veg og transport. Erfaring innenfor klima og generelle miljøtemaer som støy og vannforurensning vil også bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvaret for å planlegge og iverksette tiltak mot luftforurensning fra veg
 • Rådgiver for lokal luftforurensning ved vegavdeling Oslo og Akershus
 • Fagansvarlig for lokal luftforurensning i prosjektgrupper
 • Ansvarlig for vårt målenettverk i Oslo og Akershus
 • Sparringspartner for medarbeidere som jobber med andre miljøtema som støy og vannforurensning
 • Være kontakt mot kommuner og andre offentlige etater
 • Bistå i klimarelaterte oppgaver. Ved eventuell forlengelse av stillingen kan arbeidsoppgavene omfatte flere miljøtemaer

Kvalifikasjoner

 • Eksamen på masternivå/bachelor fra universitet eller høyskole med relevante fagkombinasjoner
 • Kompetanse innen minst et av fagområdene støy- luftforurensing eller klima
 • Det er ønskelig med praksis fra fagområdet

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert, selvstendig og initiativrik
 • Du er utadvendt, har evne til å samarbeide med andre, både internt i etaten og med eksterne samarbeidspartnere
 • Du kommuniserer godt og trives med publikumskontakt
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

En god og mangfoldig arbeidsplass

Hos Statens vegvesen blir du en del av en utpreget delekultur. Du kan alltid få faglig veiledning både fra ledere og kollegaer, og du blir godt ivaretatt gjennom et ryddig og solid regelverk. Selv om arbeidsmengden kan være stor, vil vi at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte, og du får tilgang på mange goder som er viktig for den livssituasjonen du er i.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten arbeider vi aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Stillingene lønnes etter nærmere avtale i tråd med etatens lønnspolitikk. Det vil bli trukket 2 % til Statens pensjonskasse.

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: