Equitism Tower er tenkt å være Telosas arkitektoniske midtpunkt. Equitism er et relativt nytt begrep basert på ordet equity, som i tillegg til å bety egenkapital også brukes om en likhetstankegang hvor forskjellig behandling skal gi like muligheter. Equitism beskrives som et sosioøkonomisk system basert på felleseie, balanserte sosiale forhold og sammenflettede verdener. Illustrasjon: Bjarke Ingels Group

Vil bygge ørkenmetropol for flere billioner i USA – dansk stjernearkitekt med på laget

Danske Bjarke Ingels Group er med på å utforme strukturen i en planlagt ny storby i USA.