Nye Fjellhamar skole med flerbrukshall. Illustrasjon: MAP Arkitekter

Vil bygge Norges største barneskole

En barneskole med plass opptil 1.176 elever planlegges i Lørenskog. Nye Fjellhamar skole vil bli Norges største barneskole.

Det skriverRomerikes Bladi en artikkel på sine nettsider.

Dagens Fjellhamar skole er, med sine rundt 900 elever, allerede landets største barneskole, påpeker avisen, men hvis utbyggingen gjennomføres, vil skolen altså bli enda større.

MAP Arkitekters beskrivelse av alternativet for Fjellhamar skole plassert på Icopaljordet, her vist uten flerbrukshall. Illustrasjon: MAP Arkitekter

– Beste alternativ

Skolen planlegges med seks parallelle klasser på syv trinn, noe som i alt gir 42 klasser med en teoretisk kapasitet på 1.176 elever.

– Det er riktig, det. Vi legger opp til å bygge det som vil bli Norges største barneskole. Jeg tror dette blir et bra prosjekt, og er veldig spent, sier leder for oppvekst- og utdanningsutvalget i Lørenskog, Tor Einar Ljønes (Ap).

Lørenskogpolitikerne trekker frem grøntområdet Icopaljordet som den mest gunstige plasseringen for den nye skolen.

«Dette alternativet har lavest kostnad (...), men er også det alternativet som er mest robust med hensyn til arealbehov og sambruk (...). Alternativet har lav reguleringsrisiko og er mest sannsynlig det alternativet som kan ferdigstilles tidligst,» heter det i rådmann Ragnar Christoffersens vurdering av tomtealternativet.

Prislapp: 723 millioner

Et notat som belyser konsekvensene av dette, tar utgangspunkt i et skolebygg i inntil fire etasjer og med en antall grunnflate på 6.000 kvadratmeter.

Med et gjennomsnittlig uteareal på 18,8 kvadratmeter per elev, vil skolen ha behov for en tomt på drøyt 28 mål. Rådmannen foreslår å kjøpe en tomt på rundt 30 mål til den nye skolen.

Han anbefaler også å bygge flerbrukshall i tilknytning til skoletomta, samt at planene om svømmehall i området legges i bero inntil videre ut fra kommunens økonomiske situasjon.

Den nye skolen har en antatt kostnadsramme på 723 millioner kroner.

Så langt er det satt av 52,5 millioner kroner til en ny skole på Fjellhamar i økonomiplanen for 2018, samt 250 millioner i 2019 og 322 millioner i 2020, skriver Romerikes Blad.