Her i Gran sentrum på Hadeland, planlegger tomteutviklingsselskapet TEKplan Jarenstranda 1 AS et nytt leilighetsprosjekt med over 100 leiligheter med høy standard.

Vil bygge 100 leiligheter på Hadeland - anslår salgsverdien til 500 millioner

Tomteutviklingsselskapet TEKplan Jarenstranda 1 AS skal stå for leilighetsprosjektet Doktorgaarden i Gran sentrum.

Selskapet har satt i gang regulering av planområdet, som ligger bare 200 meter fra Gran Jernbanestasjon. Ved full utbygging vil det bli noe over 100 leiligheter i prosjektet på den 20 mål store tomta.

Det er planlagt parkeringsplasser i varm parkeringskjeller, med heis rett til leilighetene.

Ifølge investor Magnus Dehli, vil salgsverdien beløpe seg til rundt 500 millioner kroner. Arkitekten bak prosjektet, er Viktor Johansen.

Statlige investeringer

Det gjøres store investeringer i vei på Gran. Høsten 2013 startet utbyggingen av den ni kilometer lange strekningen fra Lunner til Jaren med firefelts vei med midtdeler. I desember 2016 åpnet åtte kilometer av strekningen.

Det er dessuten togforbindelse til Oslo og Gjøvik med hyppige avganger.

Innen utgangen av 2022 skal Bane Nor ha gjennomført oppgradering av Gjøvikbanen til godt over en milliard kroner.

Stor lokal satsing

– Et steinkast unna planområdet vårt, planlegger kommunen for nybygg med flerfunksjonelt helse- og omsorgssenter som inneholder cirka 130 plasser for heldøgns omsorg, lokalmedisinsk senter, samlokalisering av helsepersonell, kommunale fastleger, dagtilbud og flere felles servicetjenester, sier Dehli til Byggeindustrien.

Området der boligene er planlagt satt opp er vestvendt med gode sol- og utsiktsforhold.

– Nye Hadeland videregående skole er etablert i Gran sentrum. I forlengelse av skolen har Gran Idrettslag etablert Gran Idrettspark med blant annet to kunstgressbaner med undervarme, sier Dehli.

– Høy standard

–Hvor store blir leilighetene?

–Det vet vi ikke sikkert foreløpig, men de vil variere i størrelse. Det legges opp til en høy standard med kvaliteter som ikke er realisert i kommunen vår tidligere. Dette vil vi komme nærmere tilbake til, men det innebærer blant annet mulighet for skreddersøm og spennende tilvalgsmuligheter, sier Dehli.