Foto: Jernbaneverket.

Vil bruke 20 milliarder på Ofotbanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil reise 20 milliarder kroner til en hurtigutbygging av dobbeltspor på Ofotbanen mellom Narvik og Kiruna.

Solvik-Olsen ønsker seg en privat utbygging av dobbeltsporet, skriver Klassekampen.

Prosjektet er ikke med i Nasjonal Transportplan, bortsett fra et løfte om å vurdere en løsning i samarbeid med Sverige. Det kan bli politisk utfordrende fordi både Norge og Sverige har regjeringer som er klare på at de vil prioritere vei- og jernbanebygging i storbyområdene.

Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ser likevel ikke på dette som en hindring for å sette fart på arbeidet med å finne en løsning.

– Ofotbanen er en svært viktig transportåre og blir det også i fremtiden. Malmtrafikken er økende og viktig, men potensialet for mer konteinergods mellom Nord- og Sør-Norge er også stort, sier Solvik-Olsen til Klassekampen.

Han sier det er uaktuelt å ta prosjektet inn i Nasjonal Transportplan.

– Her kan det ligge godt til rettet for et offentlig og privatsamarbeid, et OPS-prosjekt der både norske og svenske myndigheter er med, og hvor også LKAB går tungt inn på den private siden. En annen modell som kan være aktuell er et fellesstatlig norsk/svensk selskap som finansierer byggingen, sier samferdselsministeren.

Ofotbanen er en 42 kilometer jernbane mellom Narvik og den svenske grensen, og er Norges mest trafikkerte jernbanestrekning. Strekningen er en del av Malmbanen som går mellom Luleå og Narvik. Malmtogene fra gruvene i Kiruna går døgnet rundt, hele året.