– Hvordan vi bygger byen er viktig for hvordan vi skal nå klimamålene våre, sier byråd for byutvikling i Oslo kommune, James Stove Lorentzen (H).

– Hvordan vi bygger byen er viktig for hvordan vi skal nå klimamålene våre, sier byråd for byutvikling i Oslo kommune, James Stove Lorentzen (H).

– Vil bli mer krav om gjenbruk og ombruk

Byråd for byutvikling i Oslo kommune, James Stove Lorentzen (H), er helt klart på at kommunen fremover vil stille langt strengere krav til gjenbruk og ombruk i de kommunale prosjektene.