Illustrasjon: Norconsult, LPO og Archus.

Viktig milepæl nådd for ny lufthavn Bodø

Avinor har nå ferdigstilt forprosjektet for ny lufthavn i Bodø, og oversendt grunnlaget til Samferdselsdepartementet for gjennomføring av kvalitetssikring (KS2) i statlig regi og statlig beslutningsprosess.

For å sikre videre fremdrift vil Avinor samtidig fortsette detaljplanlegging gjennom 2021. Dette innebærer ytterligere konkretisering og planlegging før byggestart, opplyser Avinor i en pressemelding.

– Omfattende grunnarbeid

I forprosjektet er løsningene for ny lufthavn detaljert, basert på det utbyggingsalternativet som regjeringen besluttet høsten 2020. Den nye lufthavnen skal etableres cirka en kilometer sør-vest for dagens lufthavn i Bodø. Lufthavnen blir topp moderne med de nødvendige strukturer som skal til for å dekke regionens behov. Og ikke minst vil etableringen av en ny lufthavn frigjøre et stort areal til byutvikling som er det prosjektutløsende behovet for prosjektet, skriver Avinor i meldingen.

– I forprosjektet er det gjennomført et omfattende grunnarbeid som er nødvendig for å sikre gode planer for gjennomføring av prosjektet. Det er svært gledelig at vi holder fremdrift i prosjektet, og at vi nå har nådd enda en viktig milepæl. Med ferdigstilt forprosjekt er vi klar for ekstern kvalitetssikring og kan opprettholde god progresjon videre, sier Stine Ramstad Westby, konserndirektør i Avinor.

Detaljplanleggingen dreier seg blant annet om detaljering av kontraktstrategi og entreprisepakker. Det skal utarbeides konkurransegrunnlag for det som blir to store totalentrepriser for bygg og anlegg, opplyser Avinor.

Glede i Bodø
Prosjektsjef i Bodø kommune for Ny by Ny flyplass, Irene Skiri, er også svært glad for den siste utviklingen.

– Nå ligger vi godt an fordi grunnlaget for beslutningsprosessen er ferdig. Det betyr at prosjektet kan behandles av regjeringen før sommeren og legges fram for Stortinget i forslaget til statsbudsjett for 2022, sier Skiri.

– Nå som prosjektet fortsetter for fullt, er Bodø kommune fremdeles positive til å være med i delfinansiering av planleggingsfasen, understreker Skiri.

Godt samarbeid mellom partene

-I utarbeidelsen av forprosjektet har vi hatt et godt samarbeid med Avinor og Bodø kommune. Vår rolle i prosessen har vært å sørge for at forsvarsektorens beredskapsmessige behov ivaretas, og Forsvarsbygg er fornøyd med resultatet som foreligger, sier Trond Eliassen seksjonssjef i Forsvarsbygg.

I tråd med vanlig prosedyre for store statlige investeringsprosjekter gjennomgår forprosjektet nå en ekstern kvalitetssikring på oppdrag av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Nasjonal transportplan 2018-2029 legger til grunn at den nye lufthavnen skal finansieres av Avinor, Staten og et lokalt bidrag. Kvalitetssikringen skal derfor også omfatte finansieringsplanen for den nye lufthavna. I tillegg skal samfunnsøkonomien i prosjektet og andre kostnader for staten kvalitetssikres. Den eksterne kvalitetssikringen vil være en del av det endelige beslutningsgrunnlaget for regjeringen og Stortinget, skriver Avinor i meldingen.