Viktig frist for næringslivet torsdag

Høstens hovedoppgjør kan være avgjørende for en rekke av landets virksomheter. Mange selskaper er tungt koronautsatt, og at man lander et fornuftig oppgjør mellom partene kan være med på å sikre virksomhetenes eksistens.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, noe som innebærer at det skal diskuteres om forhold også utover lønn. Det vil selvsagt komplisere oppgaven for partene. Det samme gjør selvsagt omfanget og følgene av koronapandemien. Dette var som kjent også årsaken til at man valgte å flytte lønnsoppgjøret fra våren til høsten.

3. august startet forhandlingene i frontfaget, og gikk nærmest rett til mekling. Denne meklingen ble brutt 16. august og riksmekleren har nå frist frem til torsdag klokken 24 for å få partene i det viktige frontfaget til enighet gjennom tvungen mekling. Når man ikke denne fristen, som helt sikkert uansett vil skyves ut i overtid, blir det streik. Onsdag ble det også klart at meklingen er brutt i fellesoverenskomsten for byggfag, og her er fristen satt til søndag klokken 24 for å unngå streik. Det er varslet plassfratredelse for cirka 14.000 arbeidstakere i om lag 700 bedrifter innen byggenæringen.

Det er selvsagt meget viktig at man unngår streik – ikke minst i årets oppgjør. Landet og våre virksomheter er inne i en meget spesiell og usikker tid. Noen virksomheter går bra, og kan se frem mot gode tider, men det finnes også en lang rekke selskaper som møter en utrygg hverdag og ikke vet følgene av hva fremtiden vil bringe. Det finne mange virksomheter som lever nærmest på kanten av stupet på grunn av tapte inntekter og et marked som delvis har forvunnet. Alle forstår at en streik og et kostbart oppgjør vil kunne forverre situasjonen ytterligere. Det er det selvsagt ingen som vil, og forhåpentligvis jobber nå alle hardt og målrettet for å unngå nettopp en slik situasjon. En streik vil ikke tjene noen av partene, og derfor er det heller ikke de største kravene som er levert fra arbeidstakerne i år – men det er uansett krav som vil kreve mye av arbeidsgiverne og det kan bli en tung vei frem til å komme overens om en enighet.

Det er ikke uventet av man kommer til brudd og at det varsles om streik, det er nærmest blitt regelen i dette spillet. Spørsmålet er hvor langt fra hverandre partene nå faktisk står. Det er ikke lov å kommentere meklingen når den pågår, så vi vet ikke hvor langt partene reelt er fra å bli enige. Forhåpentligvis klarer de å lande en enighet før streikevåpenet nå tas i bruk.

I år trenger vi at alle parter står sammen og bretter opp ermene i en vanskelig situasjon. Vi må sammen dra oss fremover slik at følgene av koronapandemien ikke får så store konsekvenser som mange har hatt og fortsatt frykter. Vi befinner oss i en uoversiktlig situasjon der fremtiden er uviss. Ingen kan med sikkerhet spå hvordan dette vil ende, og at man da er så godt forberedt som mulig for å møte denne tiden er avgjørende.

Frontfaget danner som kjent grunnlaget for de kommende forhandlingene. Hvordan det går med frontfaget vil dermed også spille en viktig rolle for rammene på disse forhandlingene. Vi både tror og håper de kommer frem til enighet. Avstanden er nok ikke veldig stor, og partene er selvsagt opptatt av å unngå en streik i denne situasjonen som vi nå er i.