Viktig brann-nedgang

Hvert år mister mange personer livet i branner. Så langt i år har 25 personer omkommet i branner i Norge.

Selv om dette selvsagt er 25 for mye, er tendensen likevel at statistikken peker i riktig retning. I løpet av første halvår har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) registrert 13 færre dødsfall i løpet av første halvår 2014 som følge av brann enn på samme tid året før.

Det er selvsagt store muligheter for en feiltolkning av statistikken med såpass små tall, men det er like fullt en nedgang.

I forhold til de fem siste årene er utviklingen positiv, og i snitt i perioden 2009-2013 omkom i 30 personer i brann første halvår.

Tallene varierer til vanlig noe fra år til år, men det har gjennom de senere årene vært lagt ned et betydelig brannvernsarbeid både sentralt og ute i mange av landets kommuner. Brannsikkerhet har aldri stått høyere på dagsorden og er noe som blir formidlet gjennom flere kanaler, og det skjer ofte. Og selv om vi får stadig flere boliger og fritidsboliger, ser det altså nå ut til at vi kan få en nedgang i 2014. Men dette bildet kan endre seg allerede neste halvår.

For å unngå en oppblomstring i antall alvorlige branner er det selvsagt viktig at hver og en av oss tar ansvar, både med hva vi bygger, hvordan vi bygger det og ikke minst viser varsomhet under bruk av byggene. Mange branner starter på grunn av uoppmerksomhet. Mangel på brannvarsler og dårlige konstruksjoner kan være med på å skape fatale utfall om en brann skulle oppstå. Det er derfor også viktig at byggenæringen bidrar med sin ekspertise rundt det å bygge riktig. Dette gjelder både ved planlegging og ved utførelse. Det bygges dessverre fortsatt mange konstruksjoner som kan bli rene brannbomber i Norge. Vi har fortsatt mye å hente på dette området.