Viktig å sikre midler til flomforebygging

Flomtoppen som har herjet i deler av landet noen dager, skal nå være på vei nedover igjen. Faren er ikke over, men det ser ut til at flommen ikke gjorde så store ødeleggelser som enkelte en periode fryktet. Men vi skal ikke glemme at også denne gangen var det mange som opplevde skader på hus, hytter og andre materielle eiendeler.

Om alle uheldige forhold hadde slått til, kunne vi opplevd store ødeleggelser på grunn av flom i vår. Enkelte fryktet en reprise av de enorme ødeleggelsene vi så i 1995. Heldigvis slapp vi unna de aller største ødeleggelsene nå, men mange opplevde likevel nok en gang store problemer og har måtte melde inn skader på sine eiendommer. For mange rammet flommen for andre og tredje gang på relativt kort tid. Sannsynligheten er stor for at disse også vil rammes med jevne mellomrom i årene fremover.

Det er flere årsaker til at det ikke i år gikk verre enn det tross alt kunne gjort. En ting er selvsagt at vannstigningen flere steder begynte å stagnere før det nådde kritisk punkt - men det er også flere som kloke av skade har satt i verk flere tiltak for å hindre ødeleggelser som vi har sett tidligere. Det er satt opp flomvoller, både av private og offentlige instanser. Det har flere steder hjulpet. Den kunnskapen vi de senere årene har opparbeidet oss innen dette feltet gjør at man kan sette inn målrettede tiltak som virkelig hjelper. Når vi likevel så at mange nok en gang opplevde marerittet er dette selvsagt en ny påminnelse om at det ikke er gjort nok. Det må settes inn langt større ressurser i det forebyggende flomarbeidet. Dette er billige investeringer for å unngå store samfunnskostnader - og ikke minst de ulempene dette medfører for de som stadig blir berørt av flomtoppene. Olje- og energiminister Terje Søviknes erkjente i helgen at det er behov for bedre flomsikring. Vi håper derfor regjeringen nå faktisk setter ressurser bak disse ordene – og ser til at enda mer blir gjort – det nytter å investere i dette arbeidet.

Enda viktigere er det også å se til at det som bygges av ny infrastruktur, boliger og andre bygg – settes opp i områder som ikke er flomutsatt. Det var en periode mange kommuner som godtok utbygginger i områder som med stor sannsynlighet kunne bli rammet av flom. Dette er nå i ferd med å endre seg, og mange kommuner en nå blitt langt strengere i sine godkjenninger av ulike utbygginger i utsatte områder. Her spiller selvsagt også NVE en avgjørende rolle – og de går ofte inn og kommer med innsigelser i denne typen saker. Vi håper NVE tilgodeses med de nødvendige overføringer som kan sikre at dette arbeidet blir prioritert også fremover.

Med det store fokuset som har vært på flomskader og utsatte områder de senere årene, kan vi nå håpe at dette er noe som virkelig blir tatt på alvor. Kostnadene ved hver flom er store – og dette er både kostnader og utfordringer for den enkelte som med forebyggende tiltak kan unngås. Det vil bli våtere og villere i årene fremover - og dette er forhold vi må ta på alvor.