Jon SandnesEgil HognaLiv Kari Skudal HansteenHilde HerudHilde VatneHege Njå Bjørkmann

- Viktig å gå i samme retning

Samarbeidskonstellasjonen SAMMEN2020 inviterte onsdag inn til en digital samling for å spisse budskapet og se på viktige poenger frem mot Stortingsvalget i høst.

Satsingen SAMMEN2020 har samlet en rekke ulike aktører i hele verdikjeden i byggenæringen, og den viktigste satsingen for konstellasjonen som er trukket frem for inneværende år, omhandler næringens ansvar for å redusere klimagassutslippene. Man har tidligere slått fast at næringen står sammen med myndighetene om å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030.

– BAE er den største fastlandsnæringen og største distriktsnæringen i Norge, og budskapet vårt skal gjøre en forskjell i samfunnet, ikke minst inn mot ambisjonene om å må halvere klimautslippene innen 2030. Men det er en stor oppgave, i alle deler av vår næring. All kompetanse som finnes må organiseres mellom de ulike leddene i kjeden, og vi må jobbe sammen. Veien ut av pandemien blir blant annet å sette fokus på å skape nye jobber innen klimautfordringen, og ved Stortingsvalget blir det viktig å sette dette på agendaen, sier Jon Sandnes, som var en av innlederne på samlingen. Foruten å lede BNL er han leder for BAE-rådet.

Han understreket at det er viktig at man bruker dette budskapet inn mot valget i høst, og at næringens aktører er proaktive i dette arbeidet.

– Jeg er Ikke opptatt av at alle skal gå i takt, men at alle skal gå i samme retning. Bestillerne og politikerne setter rammene for hvordan vi skal arbeide, og vi må være fremoverlente og ha ønske om å levere på ambisjonene våre, legger Sandens til.

Dette er også noe RIF-sjef Liv Kari Skudal Hansteen, leder for strategisk råd i SAMMEN2020, som også ledet den digitale samlingen, er opptatt av.

– Vi må ha et felles og klart budskap, og jobbe sammen frem mot Stortingsvalget, påpekte hun.

På samlingen var det også en egen hilsen fra statsminister Erna Solberg, som var helt klar på at regjeringen har forventninger om at det skal bygges med stort fokus på miljø i tiden fremover.

– Vi forventer at det bygges med tanke på bærekraft. Vi har et tett og godt samarbeid med byggenæringen for å en sikre grønn bygging fremover, uttalte hun. Solberg dro inn digitalisering som et viktig moment i dette arbeidet, og pekte på at et jobbes med flere tiltak inn mot næringen.

– Vi ønsker å fortsette den gode dialogen, uttalte Solberg i sin hilsen til næringen.

På samlingen var det også innlegg fra konsernsjef Egil Hogna i Norconsult, administrerende direktør Hilde Herud i Norgips, fungerende administrerende direktør Hilde Vatne i JM Norge samt Hege Njå Bjørkmann, leder for strategisk råd for kommunikasjon, i SAMMEN2020, og til daglig leder for marked, kommunikasjon og strategi i Norconsult.