Fylkesråd Halvard Ingebrigtsen. Foto: Viken fylkeskommune

Viken vedtok seriøsitetskrav til leverandører

Viken fylkeskommune vedtok onsdag at de skal ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet og svekkelse av lovpålagte krav til lønns- og arbeidsvilkår.

Seriøsitetskravene til Vikens leverandører, Viken-modellen, ble vedtatt av fylkestinget 17. februar.

– Derfor skal vi stille krav til de leverandører vi inngår avtale med, sier Halvard Ingebrigtsen (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i en pressemelding.

Målet med Viken-modellen er å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, kreve ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, styrke rekruttering til byggfagene og bedre kvalitet og produktivitet.

– Vi vil stanse de useriøse aktørene som bryter lover og regler i arbeidslivet. Derfor vil Viken fylkeskommune stille strenge krav i våre kontrakter, sier Ingebrigtsen.

Viken-modellen skal gjelde generelt for alle leverandører fylkeskommunen inngår kontrakt med, men spesielt for bygg- og anleggsnæringen samt renholdsbransjen.

Krav til lønns- og arbeidsvilkår, synlig HMS-kort, faglærte håndverkere og lærlinger, fast ansatte, høy stillingsandel, maks antall leverandørledd og krav om obligatorisk tjenestepensjoner noen av de 20 kravene som stilles til leverandørene.

I tillegg åpner modellen for sanksjoner mot bedrifter som ikke følger kontraktene.

– Vi kan både holde tilbake betaling og heve kontrakter, men jeg håper vi slipper å bruke slike virkemidler, sier Ingebrigtsen i meldingen.

Det er inngått avtale med skatteetaten, med tilgang på utvidet innsyn og sanntidsinformasjon ved at deres leverandører må signere fullmakt for dette ved inngåelse av avtale med Viken.