Viken lyser ut tunneljobb på nytt grunnet leveringsproblemer

- Vi har trukket konkurransen for oppgraderingen av fv. 283 Bragernestunnelen fra markedet, og lyst den ut på nytt, med ny frist, sier Geir Danielsen, delprosjektleder i Viken fylkeskommune.

I en kort pressemelding skriver de at bakgrunnen er tilbakemelding fra markedet og interessenter om lang leveringstid på teknisk utstyr som skal inn i tunnelen.

Ny tilbudsfrist er 15. september 2022, og frist for ferdigstillelse er satt til slutten av april 2024.