Fylkesvei 279 Gardervei. Foto: Viken fylkeskommune

Fylkesvei 279 Gardervei. Foto: Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune anker Garderveien-dom - tapte mot Askim Entreprenør i tingretten

Viken fylkeskommune som i tingretten ble dømt til å betale drøyt 121 millioner kroner til entreprenørselskapet Askim Entreprenør pluss saksomkosninger, har nå bestemt seg for å anke dommen.