Bærum kommune skal rehabilitere og transformere eiendommen rundt det gamle flytårnet på Fornebu, og arbeidet kommer til å pågå over flere år.

Bærum kommune skal rehabilitere og transformere eiendommen rundt det gamle flytårnet på Fornebu, og arbeidet kommer til å pågå over flere år.

Videreutvikler Flytårnet som kulturdestinasjon

De eldste byggene på gamle Fornebu lufthavn er tatt vare på. Bærum kommune skal rehabilitere og transformere eiendommen til å bli en destinasjon for kunst og kultur.

Det meste av flyplassen er i dag borte, med unntak av de eldste bygningene som innbefatter blant annet den gamle terminalbygningen fra 1939, kontrolltårnet fra 1966, hangaren og diverse verkstedbygninger og kontorer.

Eiendommen har hatt flere eiere, og i 2020 kjøpte Bærum kommune eiendommen av OBOS. Flytårnet Fornebu AS står for driften.

Rolf Solvik-Nilssen, daglig leder i Flytårnet AS. Foto: Eddie Chr Thomas
Rolf Solvik-Nilssen, daglig leder i Flytårnet AS. Foto: Eddie Chr Thomas

– Det er en spennende jobb. I dag er det nemlig rundt 150 leieforhold og 350 arbeidsplasser på eiendommen fordelt på totalt ca. 14.000 kvadratmeter. Her finner vi alt fra små atelier, til serveringssteder og store TV-studioer, sier daglig leder Rolf Solvik-Nilssen i Flytårnet Fornebu, i en pressemelding.

Arbeid over flere år
Insenti er engasjert til å være prosjektleder i rehabiliteringen. Arbeidet er i gang og skal pågå over mange år.

Oversikt over bygningsmassen rundt det gamle flytårnet på Fornebu.
Oversikt over bygningsmassen rundt det gamle flytårnet på Fornebu.

– Prioritering er en nøkkel i dette prosjektet. Hva er prekært, og hva kan vi vente med? Med bistand fra Insenti har vi gjennomført en omfattende registering og tilstandsvurdering av tekniske anlegg som følge av mangelfull dokumentasjon, sier Solvik-Nilssen.

Samtidig pågår det planlegging og gjennomføring av sikringstiltak.

– Taket på hangaren var en utfordring, og vi er nå ferdig med å tekke om og etterisolere rundt 5000 kvadratmeter tak. Neste delprosjekt er utskifting av den gamle hovedtavlen, sier prosjektleder Rune Andersen i Insenti.

Full drift underveis
Ifølge meldingen er det en forutsetning fra Bærum kommune at det skal opprettholdes aktivitet på eiendommen under prosjektfasen.

– Byggene driftes som normalt med brukerne til stede. Vi må ha tett dialog med leietaker, samt tilpasse arbeidet for å slippe å stenge lokalene. Et eksempel er arbeidet med taket som ble igangsatt samtidig som det foregikk TV-opptak av Melodi Grand Prix og The Voice, sier Solvik-Nilssen.

Eiendommen og bygningsmassene består av fleksible arealer. Den røffe industriarkitekturen skal bevares.

Forneby
Fornebu er i stor utvikling, og Fornebubanen vil gjøre hele området mye mer tilgjengelig for alle. Flytårnet vil bli et eget stopp på den nye t-banestrekningen og vil få en sental beliggenhet i den nye byen som utvikles på Fornebu.

Ifølge meldingen jobbes det nå med en masterplan som skal være grunnlaget for utvikling og transformasjon av bygningsmassen på eiendommen.