F.v. Kari Sandberg, Tore Strandskog, Liv Kari Skudal Hansteen og Egil Skavang. Foto: RIF
F.v. Kari Sandberg, Tore Strandskog, Liv Kari Skudal Hansteen og Egil Skavang. Foto: RIF

– Vi må ha høyere klimaambisjoner og gjøre mer med etterslepet

RIF, EBA, NELFO og Arkitektbedriftene sier i en felles uttalelse at de ser både lyspunkter og utfordringer i statsbudsjettet som ble presentert tirsdag.

– Det er gledelig med konkrete bevilgninger til flere store statlige byggeprosjekter over hele landet. Dette bidrar til å få i gang helt nødvendig aktivitet i hele bygg- og anleggsnæringen. Det som virkelig savnes er en kraftfull satsing for å ta igjen etterslepet i kommunene. Her må den påtroppende regjeringen legge ambisjonene betydelig høyere, heter det i uttalelsen.

De viser til at med konkrete bevilgninger til flere store statlige byggeprosjekter, blant annet i Trondheim, Bodø, Oslo, Skien, Haugesund og Karasjok, kan viktig arbeid settes i gang raskt.

– Men det enorme etterslepet på kommunale bygg og anlegg får vi ikke gjort noe med ut fra dette budsjettet. Byggenæringen har tidligere i år bedt om minimum én milliard kroner i øremerkede midler til kommunene, skriver partene.

– I kommune-Norge ligger 7.000 gryteklare prosjekter klare til rask igangsetting dersom kommunene opplever å ha et økonomisk handlingsrom til dette. Vedlikehold av offentlige bygg er blitt forsømt i årevis, og nå vil etterslepet fortsette å eskalere, sier Kari Sandberg, administrerende direktør Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) i meldingen.

– Planlegging, investering og vedlikehold til bygg og infrastruktur må økes kraftig gjennom øremerkede bevilgninger. Vi må nå sette vår lit til at den påtroppende regjeringen øker ambisjonene og øker de øremerkede midlene til planlegging, bygging og vedlikehold. Det trenger både kommune-Norge og bygg- og anleggsnæringen, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

De er også svært positive til at klimaambisjonene får en stadig større betydning for innretning av de offentlige byggeprosjektene.

– Byggebransjen etterlyser allerede strengere klimakrav og her må de offentlige kundene gå foran.

– En økt satsing på klima- og energitiltak i nybygg og vedlikehold i kommunene passer som hånd i hanske med disse klimaambisjonene. Vi gleder oss over økte bevilgninger til Enova, men registrerer at bransjen heller ikke denne gangen er blitt hørt når det gjelder en bedre innretning av disse midlene, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i NELFO i meldingen.

– Når den påtroppende regjeringen nå i løpet av noen få uker skal gjøre sine justeringer på statsbudsjettet, er én milliard kroner øremerket til å starte på noen av de 7.000 svært nødvendige prosjektene en lavthengende frukt. Bransjen har kapasitet, og behovet er stort, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene.