Foto: Trond Joelson

Vi er optimistiske

Mandag ble BNLs medlemsundersøkelse presentert. Dette er en meget viktig indikator på hvordan det står til i næringen. Undersøkelsen bekreftet det mange som sitter tett på næringen har ment, og at de største pessimistiske spådommene ikke vil slå til – næringen har høye forventninger til 2014.

Vi i Byggeindustrien får daglig mange innspill som gjør oss i stand til å få en god pekepinn på hvordan det står til i næringen. Vår erfaring er at størstedelen av næringens aktører gjør det bra. Vi har ikke noe tro på et krakk i boligmarkedet, men at det kan bli noe usikkerhet i deler av landet. En rekke store anleggsprosjekter er under full drift og flere vil komme. Det gjør at de samlede investeringene i bygg og anlegg vil bli meget store i inneværende år.

I BNLs undersøkelse er det 1.065 bedrifter som har respondert. Deres innspill er i hovedsak at markedet fortsatt er godt. Hele 85 prosent av bedriftslederne forventer at 2014 skal gå like bra som i fjor eller bedre.

I undersøkelsen kommer det frem at det er relativt store geografiske forskjeller. Slik vil det som regel i Norge; det er sjelden alle områder går like bra.

Mer bekymringsfullt er for en rekke virksomhetene som opererer i det privatmarkedet. Her viser det seg at flere yrkesgrupper, og spesielt malerne, har det tøft. De taper stadig markedsandeler til det svarte markedet.

Det er meget bekymringsfullt at undersøkelsen viser at så mange som en tredjedel av alle bedriftene svarer at de tror de har tapt oppdrag til svart arbeid det siste året. Om dette bare skulle være i nærheten av å stemme, er det naturligvis meget alvorlig. Ikke bare for de virksomhetene som taper oppdrag, men for hele samfunnet. De eneste som tjenere på dette er de kriminelle elementene som står bak. På sikt er også brukerne som kjøper de svarte tjenestene tapere her. Store inntekter forsvinner fra fellesskapet.

Disse svarte virksomhetene hadde selvsagt ikke eksistert om markedet ikke benyttet seg av tjenestene. Det må nå settes fortgang i å gjøre det mer attraktivt for folk å kjøpe hvite tjenester. Det svarte markedet er i ferd med å ta over flere yrkesgrupper i byggenæringen. BNL har ropt varsku over lang tid. De nevner innføring av ROT-fradrag og krav om kvalifikasjoner som tiltak. Dette bør man lytte til. Det ser ikke ut til at tiltak om strengere staffer for brukere av svart arbeid har hatt en stor effekt så langt. Derfor er man også nødt til å kombinere dette med incentiver for bruke hvitt arbeid. Regjeringen har kommet med signaler om at de kan komme til å imøtekomme noen av BNLs ønsker. Om ikke, kan fremtiden også bli lys for det svarte markedet.