Vi brukte mindre penger i april

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbutikkene gikk ned med 1,0 prosent fra mars til april i år, melder Statistisk Sentralbyrå.

Gjennomsnittet av sesongjustert volumindeks for perioden januar-april 2004 er 4,5 prosent høyere enn samme periode i 2003. Den sesongjusterte volumindeksen tar hensyn til påskens plassering. Det er vanskelig å korrigere for påske, og sesongjusterte indekser for mars og april er derfor mer usikre enn indeksene for de andre månedene. Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøy og bensin. Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i volum med 4,2 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Butikkhandel med næringen andre nye varer økte omsetningen i volum med 7,5 prosent i samme periode. Andre nye varer er blant annet salg av klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningsvolumet med 3,1 prosent i april 2004 sammenlignet med april 2003. Volumindeksen for spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler økte med 2,0 prosent i samme periode. Omsetningen i volum i butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte med 1,6 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Salg av sko og klær økte omsetningen i verdi med henholdsvis 13,1 og 11,6 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler økte omsetningen i verdi med 6,1 prosent i samme periode. Verdiindeksen for butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte med 4,1 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler, hadde en omsetningsvekst på 1,1 prosent i samme periode. Verdiindeksen for detaljhandel totalt økte med 4,1 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor.