Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Vi bruker nesten 1,9 milliarder kroner mindre på ved

De siste årene har bruken av vedfyring gått markant ned. Vi brenner ved for nesten 1,9 milliarder kroner mindre enn for seks år siden.

Mens norske husholdninger brukte ved som ga til sammen 8,13 terawattimer (TWh) med energi i 2010, var tallet nede i 5,76 TWh, skriver Adresseavisen og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge Enøk koster ved som gir 1 terawattime i en relativt moderne ovn, omtrent 79 øre. Dermed anslås den samlede innsparingen til 1,87 milliarder kroner eller rundt 800 kroner per husstand.

– Vedforbruket varierer fra år til år. I 2010 var det for eksempel en hard vinter, noe som førte til et stort forbruk, sier fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved, som organiserer lokale vedprodusenter.

Hos Plantasjen Norge tror salgssjef Hilde Rokke Poppe at nye og bedre varmepumper og elektriske ovner, samt omtale av forurensning fra vedfyring er faktorer som bidrar til at vedforbruket går ned.