Vetland skole

Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede har fått et nybygg med høy kvalitet og høye miljøkrav.

Fakta

Sted: Oppsal, Oslo

Prosjekttype: Utvidelse skole

Bruttoareal: 2.500 kvadratmeter

Totalentreprisekontrakt eks. mva.: 77 millioner kroner
eks. mva.

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF

Byggeledelse: ÅF Advansia

Totalentreprenør: A Bygg

Arkitekt: KONTUR / SPINN arkitekter

Landskapsarkitekt: Insitu

Interiørarkitekt: Berg-Larsen

Grafisk design Sansetrapp: Tuyo Design Studio

Rådgivere: RIB, RIGeo, RIMiljø, RIBr, RIVA, RIV vent og BIM: Multiconsult l RIAku: Brekke & Strand l RIV rør: Asplan Viak l RIE: Sørum Elektriske l BIM-koordinering: C3 BIM l Oppmåling: Solli & Hoff

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Askim & Mysen Rør l Elektro: Sørum Elektriske l Ventilasjon: Randem & Hubert l Automasjon: Nortech l Bæresystem: Talitor l Heis: Kone l Rivningsarbeider: Øst-Riv l Grunnarbeider: Turhus Maskin l Kjerneboring: Proriv l Gulv og vegg: ATG l Betongarbeider: Turboconstroi l Stål: Celsa Steel l Hulldekker: Kynningsrud Prefab l Solskjerming: Kvint Blendex l Vinduer: Nordan l Tømrerarbeider: Scandicon l Mur/puss/flis: SH Bygg l Gulvstøp: Gauksås Gulvstøp l Sedumtak: G-tec / Bergknapp l Taktekker: Protan Entreprenør l Peling: Entreprenørservice

A Bygg har i en totalentreprise utført et frittstående nybygg i passivhusstandard tilhørende Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede. Vetland skole er samlokalisert med Oppsal skole i en såkalt «tvillingskolemodell», hvor man deler fysisk skoleanlegg og bygninger samtidig som skolene har full selvstendighet.

Byggherre er Undervisningsbygg KF Oslo, mens Kontur / Spinn arkitekter har tegnet bygget.

Nybygget er på 2.500 kvadratmeter og består av to etasjer og kjeller, hvor teknisk rom fyller hele underetasjen. Bygget inngår som en fullintegrert del av tvillingskolenes bygningsmasse. Skolen er tilrettelagt for 1-13, undervisning og har totalt 20 elevplasser spesialtilpasset elever med nedsatt funksjonsevne med særlig fokus på syn og hørsel. Bygget og utomhusområder er fullt ut universelt utformet. Det er gjort en god del ekstra tilrettelegging med tanke på brukergruppens særskilte behov.

Bygget er delt inn i tre avdelinger samt ett område for fellesaktiviteter.

Kompliserte grunnforhold

På tomta var det fra før parkeringplass samt en mindre driftsbygning. Entreprenøren startet riving i oktober 2017, og kom i gang med grunnarbeider i november.

– Det var tildels kompliserte grunnforhold på grunn av variert dybde til fjell og høy grunnvannsstand. Dette resulterte i flere ulike fundamenteringsmetoder. Deler av bygget er pelet, mens andre deler er direkte fundamentert. Kjelleren er støp vanntett og oppdriftsforankret, sier prosjektleder Martin Lyngstad Ihler i A Bygg.

Dette medførte også at grunnarbeidene tok cirka en måned lengre tid enn først planlagt, men uten at det har skapt forsinkelser. Bygget skal overleveres byggherre i juni 2019. Mekanisk ferdigstillelse var i allerede i februar. – Det gjør at vi har fått god tid til å teste bygget, sier Ihler.

Konstruksjon

Over den plasstøpte kjelleren i vanntett betong, er det et bæresystem med stål og hulldekker, og yttervegger av bindingsverk. Takflatene er dekket med sedum.

Første gang med Oslomodellen

For totalentreprenør A Bygg er Vetland skole deres første prosjekt for Undervisningsbygg, og det er også første gang de jobber etter Oslomodellen – Oslo kommunes eget rammeverk for innkjøp av varer og tjenester som skal bidra til et mer seriøst arbeidsliv.

– Det var litt utfordrende, og vi brukte noe tid på å identifisere kravene i modellen og få våre underentreprenører til å rette seg etter dem. Vi fikk organisert oss på en slik måte at vi var rigget for å håndtere det, sier Ihler.

Anleggsleder Samad Størksen Elhami legger til at det var litt krevende å oppfylle femti prosent kravet til fagarbeidere i enkelte fag, som for eksempel taktekker.

Prosjektet er gjennomført med fossilfri byggeplass og HMSREG, som også er krav i Oslomodellen. Maskinparken har gått på biodiesel og det har vært brukt pellets til byggoppvarming.

– Det er første gang vi bruker HMSREG, og dette har vært en positiv erfaring og et veldig nyttig hjelpemiddel for å få bedre oversikt over byggeplassen. A Bygg vil nå implementere HMSREG som standard i nye prosjekter, sier Ihler.

Undervisningsbygg deler årlig ut sin egen pris for Sikkerhet, helse og miljø, og i år var det nettopp A Bygg som mottok utmerkelsen for arbeidet på Vetland skole.

– Det var veldig motiverende og gir oss en bekreftelse på at de systemene og rutinene vi bruker, fungerer, sier A Byggs prosjektleder.

Energi, varme og ventilasjon

Undervisningsbygg har generelt strenge krav til inneklima, og på dette prosjektet er det ekstra strengt på grunn av brukergruppen. Bygget er utstyrt med et komplekst teknisk anlegg hvor ventilasjon, varme og luftkvalitet er sentralstyrt. Bygget varmes opp av vannbåren gulvvarme som er koblet til fjernvarmeanlegg.

Prosjektleder Håkon Aas i Undervisningsbygg opplyser at gassen som brukes i kjølemaskinen til ventilasjon har en GWP-verdi mindre enn 10, som inngår i Undervisningsbyggs miljøkrav og som er langt under dagens gjeldende krav. GWP er et mål på de ulike drivhusgassene som angir gassens påvirkning på global oppvarming.

– For byggherres del har det også vært viktig å ha fokus på det med støy og akustikk. For å imøtekomme de strenge kravene har vi måttet dimensjonere opp mye av kanalnettet. Samtidig er det høye luftmengder i et slikt bygg, sier Aas.

De strenge kravene til lyd og lydsmitte gjør at det er mange spesialløsninger i bygget. Blant annet er det skrå vinkler både på vegger og en del fast inventar. En del vegger er perforerte, noe som skal redusere gjenklang.

De strenge kravene til demping av lydoverføring mellom rommene har også gitt entreprenøren noen utfordringer når det gjelder lydisolering.

– Det er ekstra tunge konstruksjoner. Veggene er tykkere, og det er mange spesialløsninger på innvendige vegger og fast inventar. Det er også splittede gulv i hvert rom, og dette har vært krevende byggeteknisk, sier Ihler i A Bygg.

Fasade og tak

Vetland Skole er oppført med beiset panel i varierende bredder med hovedfarge lys- og mørk grå. Fargene er tilsvarende eksisterende skolebygninger på Oppsal og Vetland skole. Inngangspartiene er planlagt med fargekoder avhengig av bruk. Hovedinngang er fargekodet grønn, elevinnganger er blå og bi-innganger er oransje. Fargevalget skal sikre at hver dør inn i nybygget får sin egen identitet og danner en gjenkjennbar adkomst avhengig av funksjon.

– Prosjektet er planlagt med en fargebruk som tydeliggjør innganger og forenkler orientering med tanke på besøkende og brukere av bygget. For bygget forøvrig vil farger være nedtonet da det er tilpasset skolens helhetlige og eksisterende fargeprofil, sier ansvarlig arkitekt Erik Brett Jacobsen i Kontur.

Fargebruken gjør seg sterkt gjeldende både på fasaden og innendørs på det nye skolebygget.

– Vi har jobbet bevisst med et farge- og materialkonsept slik at skolen skal fremstå med trygge og imøtekommende omgivelser for elevene gjennom hele sitt grunnskoleløp. En elev med nedsatt syn vil kunne være avhengig av å ta og føle for å orientere seg i bygget og materialer med taktilitet vil være et avgjørende hjelpemiddel, sier Brett Jacobsen.

Han peker på at i alle de tre avdelingene er eksempelvis høyre siden av trafikkarealene kledd i spiler av bjerkefinér.

– Elever kan benytte spileveggen til å føle seg frem og vite om de er på vei inn eller ut av avdelingen. Tilsvarende er fargen i elevarealene valgt ut fra størrelse og aktivitet i rommet, og det er sterk fargekontrast mellom rommene slik at det er større sannsynlighet for at barn med sterkt nedsatt syn skal kunne skille mellom de ulike rommene, sier han.

Taktil sansevegg

Et svært iøynefallende element i bygget er sanseveggen i trappen ved hovedinngangen til skolebygget. Veggen er konstruert i blå Valchromat, og har et grafisk mønster frest inn i overflaten med en rekke integrerte bokser der skolen kan utplassere taktile gjenstander. Over trappen er det også montert et stort «lyslerret» som kan programmeres til å vise ulike visuelle effekter som påvirker lyssettingen i trappen.

– Trappen er en læringsarena for alle skolens elever, og blåfargen går igjen i de store læringsarealene inne i hver av de tre avdelingene der alle elevene kan samles, sier Brett Jacobsen.

I elevrommene er bygget er utstyrt med dynamisk belysning, som etterligner brukernes naturlige døgnrytmer. Det innebærer blant annet at det er varmere lys på kvelden enn på dagtid.

Godt samarbeid

Både A Bygg og Undervisningsbyggs prosjektledere er godt fornøyd med samarbeidet på prosjektet.

– Vi stiller strenge krav til våre entreprenører, men vi jobber så godt vi kan med å synliggjøre disse kravene. Vi opplever at samarbeidet har vært veldig godt, og vi er veldig godt fornøyd med sluttresultatet, sier Håkon Aas i Undervisningsbygg.

A Byggs prosjektleder sier at entreprenørens første prosjekt for Undervisningsbygg har vært en god og lærerik erfaring.

– Vi har jobbet etter krav utover det som er gjengs i bransjen, og nå ser vi jo også at lignende krav dukker opp hos andre byggherrer. A Bygg er kjent for å være ledende på industri- og logistikkbygg. Med Vetland skole har vi vist at vi også er beredt til å løse andre typer mer komplekse bygg, avslutter Ihler.