– Vi skal mobilisere mest mulig privat kapital til batterisatsingen og staten skal stille opp med en kraftfull verktøykasse, sier næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vi skal mobilisere mest mulig privat kapital til batterisatsingen og staten skal stille opp med en kraftfull verktøykasse, sier næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Vestre mener norsk batteriproduksjon kan sysselsette titusenvis

Norge skal legge til rette for de store gigafabrikkene i internasjonal batteriproduksjon, og det vil skape titusener av arbeidsplasser, mener næringsministeren.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener satsingen vil skape titusener av arbeidsplasser.

– Dersom Norge griper mulighetene, kan den norske verdikjeden for batterier sysselsette flere titalls tusen personer og omsette for minst 90 milliarder kroner innen 2030. Den globale etterspørselen vokser eksponentielt, og Norge har svært gode forutsetninger for å lykkes i dette kappløpet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap),

Han trekker fram at etterspørselen etter batterier er nær tredoblet siden 2018, og at det globale markedet kan bli opptil 20 ganger så stort de neste åtte årene.

– Vi skal mobilisere mest mulig privat kapital til batterisatsingen og staten skal stille opp med en kraftfull verktøykasse. Det handler om alt fra ren og rimelig fornybar energi, attraktive næringsarealer, utdanning av arbeidskraft, raske offentlige prosesser, støtte til vertskommuner og til at vi skal bidra med lån, garantier og egenkapital, sier Vestre.

Regjeringen varsler også at den norske batterinæringen skal være ledende på klima, miljø og bærekraft.

Vestre understreker at Norge skal nå klimamålene.

– Vi skal nå klimamålene i Parisavtalen og vi skal ta hensyn til naturen og til det biologiske mangfoldet. Det innebærer at batterier må produseres på en enda mer bærekraftig måte og med lave eller ingen klimagassutslipp, sier Vestre.